Dutch Romanian Network (DRN) is een ondernemersplatform voor Nederlandse ondernemers die handelscontacten onderhouden in Roemenië. Andersom bieden wij ons platform ook aan Roemeense ondernemers met een zakelijke belangstelling voor Nederland.

Roemenië heeft de afgelopen jaren een snelle sociale en economische ontwikkeling doorgemaakt en grote hervormingen doorgevoerd. Met de toetreding tot de EU is dit proces voltooid en waren er voor ondernemers geen obstakels meer om de kansen in Roemenië ten volle te benutten. Hiermee groeide de behoefte aan inzicht en informatie over de Roemeense markt.

In 2007 werd daarom het Dutch Romanian Network opgericht. Sindsdien is het ledental flink gegroeid en worden onze netwerkbijeenkomsten onder grote belangstelling bezocht. Niet zo gek, want dat zijn de momenten om uw toekomstige klanten en handelspartners te ontmoeten en uw kennis over de markt aan te scherpen. En daarmee investeert u weer in de concurrentiekracht van uw bedrijf.

 

meer info

Nederlandse regering loopt internationaal uit de pas

Er vanuit gaande dat de regeringsleider Rutte namens de regering spreekt, maakte hij een ernstige fouten tijdens de EU top in Sibiu. Op de eerste plaats is de Schengenovereenkomst(die iedere burger kan inzien) een op zich staande overeenkomst die zich vooral richt op het bewaken van de buitengrenzen van de EU. Roemenië voldoet reeds vele jaren aan de condities en voorwaarden die aan de Schengenovereenkomst verbonden.

Echter een aantal landen waaronder Nederland toonden zich onbetrouwbare partners en koppelden daaraan het zogenoemde Coöperatie- en Verificatie Mechanisme CVM) dat zich richt op het doorvoeren van justitiële hervormingen. Deze koppeling kan gewoon contractbreuk worden genoemd. Om die reden hebben de VNO-NCW en de DRN destijds een statement gepubliceerd waarin zij ernstig bezwaar aantekenden tegen deze gang van zaken.

meer info

Lid worden

Ondernemers op de internationale markt ervaren vaak dat individueel opereren veelal leidt tot versnippering, hogere kosten en verlies van concurrentiekracht.  Sluit u aan bij het Dutch Romanian Network (DRN) en versterk uw samenwerkings-verbanden, kennis van de lokale markt en concurrentie-kracht.

Waarom lid worden?

  • Groot ondernemersplatform

  • Goedbezochte netwerkbijeenkomsten

  • Gratis toezending van de DRN Newsletter.

  • 10% Korting op juridische ondersteuning

  • Gratis vermelding op de DRN website met uw bedrijfsprofiel.

Onafhankelijk

Onze organisatie ontvangt geen subsidie en stelt zich daarom onafhankelijk op.

We streven een goede samenwerking met overheden na en we kunnen vaststellen dat we daar meestal goed in slagen.

Handelsplatform

Een ondernemersplatform voor Nederlandse ondernemers die handelscontacten onderhouden in Roemenie. Andersom bieden wij ons platform ook aan Roemeense ondernemers.

Maatschappij

Aandacht voor de cultuur, toerisme, geschiedenis, humanitaire doelen en maatschappelijke ontwikkelingen.

Grote maatschappelijke betrokkenheid.

Missie & Visie

Onze core-business is het bevorderen van de economische relaties tussen Nederland en Roemenië vice versa, want wij vinden dat het in het belang van onze beide landen is. Uiteraard zien wij het als onze primaire verantwoordelijkheid om voor onze leden een toegevoegde waarde te leveren.Want we dienen de vraag van iedere ondernemer What’s in it for me positief te kunnen beantwoorden.

We zijn geen organisatie met een kostbare overhead en werken op non profit basis met onbezoldigde bestuursleden. Maar we gaan als organisatie van en voor ondernemers een stapje verder dan anderen. We zijn er best trots op dat we veel leden kennen met een grote maatschappelijke betrokkenheid  die daadwerkelijk investeren in lokale gemeenschappen zonder dat er een commercieel belang mee gediend is. En dat doen ze het liefst zelf zonder tussenkomst van organisaties.

Ook gaan we een stapje verder in het land waar we succesvol zaken doen. We schenken aandacht aan het promoten van de cultuur, toerisme, geschiedenis, humanitaire doelen en maatschappelijke ontwikkelingen. Wellicht is er dan ook indirect van een bedrijfsbelang sprake omdat je voorsprong hebt als je kennis draagt van het land ten opzichte van je concurrenten.

Onze organisatie ontvangt geen subsidie en stelt zich daarom onafhankelijk op. We streven een goede samenwerking met overheden na en we kunnen vaststellen dat we daar meestal goed in slagen. Maar laten ons ook luid en duidelijk horen als we constateren dat er zich ontwikkelingen voordoen die de bilaterale relaties tussen Nederland en Roemenië dreigen te verstoren.

Vermeldenswaard is dat we een niet-sectorale organisatie zijn en dus iedere ondernemer zich tot ons kan wenden.