About Ron Schutte

This author has not yet filled in any details.
So far Ron Schutte has created 295 blog entries.

Damen Shipyards zeer productief op Roemeense werven

Voor hun tweede werf in Mangalia heeft Damen Shipyards Group van de Noorse cruise-lijnexploitant Sea Dream Yacht Club de order ontvangen voor de bouw van een cruiseschip, waarmee een nieuw marktsegment wordt betreden.  Het vormde in 2018 de aanleiding  om een aandeel van 49%  in de werf van de voormalige eigenaren het Zuid-Koreaanse Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering te nemen; de overige 51% blijft in handen van de Roemeense staat.

Damen Mangalia is de grootste scheepswerf in de Nederlandse groepsportefeuille, die wereldwijd 36 scheepsbouwlocaties omvat.
Het schip, genaamd Mega Yacht met een lengte van ruim 155 meter, zal klaar zijn voor reizen over de hele wereld, inclusief in polaire en tropische gebieden. Het schip zal worden gebouwd en volledig worden uitgerust op de Mangalia-locatie in samenwerking met de beste cruiseschip toeleveranciers. De bouw start in oktober, gepland voor september 2021.

Op de Damenwerf in Galati is recent het casco van het tweede schip genaamd Bibby WaveMaster Horizon te water gelaten. Het zijn speciaal ontworpen schepen die ter ondersteuning van de windmolenparken op zee dienen, zoals onderhoudswerkzaamheden en bevoorrading. De Britse opdrachtgever is Bibby Marine Services die op hun beurt hun diensten verlenen aan het Duitse Siemens Gamesa. De schepen zullen worden ingezet op het Duitse deel van de Noordzee voor de windmolenparken Hohe See en Albatros. Het Horizon-schip heeft een lengte van 90 meter, 60 hutten, een transportcapaciteit van 90 personen en een opslagplaats voor containers.

Voor de gunning van de bouw van vier corvettes en renovatie van twee fregatten inclusief bewapening in opdracht van de Roemeense staat in casu het Roemeense Ministerie van Defensie is Damen Shipyards ook nog steeds in de race. En naar onze inschatting zal daarover omstreeks juni helderheid over worden gegeven.

Huidige arbeidskosten in Roemenië

Enerzijds kende Roemenië over 2018 de grootste procentuele stijging van de arbeidskosten in de Europese Unie, maar anderzijds in absolute termen zijn de lonen in Roemenië echter een van de laagste in de Europese Unie volgens Eurostat.
In oktober-december 2018 stegen in Roemenië de arbeidskostenkosten met 13,1% ten opzichte van de laatste drie maanden van 2017. Roemenië registreerde de plotselinge stijging van de arbeidskosten in de EU meer boven het gemiddelde van alle 28 lidstaten met 2,8%. De stijging van de arbeidskosten in Roemenië werden vooral veroorzaakt door de gestegen lonen in de publieke sector, maar ook bij de private bedrijven werd  een toename vastgesteld. Zo liet de publieke sector een stijging van het personeelsbestand  van 21,4% zien in het vierde kwartaal van 2018 in vergelijking met dezelfde periode van 2017, terwijl in de private sector  stijging van de arbeidskosten liet zien van 10,3%. In het vierde kwartaal van 2017, vergeleken met dezelfde periode van 2016, had Roemenië een nog snellere stijging van de loonkosten van 14,4%.In het Roemeense bedrijfsleven stegen de arbeidskosten per bedrijfstak met 8,9% in de industrie, met 16,7% in de bouw en met 10,4% in diensten.

Volgens de meest recente gegevens van het National Institute of Statistics (INS), gemeten in december 2018, bedroeg het gemiddelde nettoloon in de Roemeense economie €  621. Het bruto nominaal gemiddeld salaris was € 1037. Vanaf 1 januari 2019, wordt het minimumloon verhoogd in alle economische sectoren, met name in de bouwsector en werknemers met een hogere opleiding, wat leidde tot loonsverhogingen met name in de private sector.Zo nam het minimumloon toe van € 399 tot € 437 bruto. In € 437 minimum bruto salaris per maand netto salaris (in de hand) door de werknemer ontvangen is en het totaal betaald door het bedrijf zijn € 447. Ook hebben mensen in het hoger onderwijs een minimum bruto salaris van € 493 per maand. Bij een minimum brutoloon van € 493 ontvangt de werknemer netto € 300 en de totale kosten voor het bedrijf zijn € 504. Ook wordt in bepaalde bouwbedrijven tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019 voor de bouwsector het gegarandeerde minimum bruto nationaal salaris vastgesteld op € 630 per maand voor een normaal werkprogramma in een gemiddelde van 167(in NL 173: Dit is als volgt berekend: Er zitten gemiddeld 260 werkdagen in een jaar, weekenden zijn hier al afgehaald, feestdagen niet.
260 / 12(maanden) x 8 (werkuur per dag) = 173,3 uur) uur per maand. Zo ontvangt de onbetaalde werknemer in de bouwsector, onder normale arbeidsomstandigheden, een bruto minimumloon van € 630 en ontvangt  netto € 496 en zijn de loonkosten voor de werkgever  € 630.Bij deze minimumloonniveaus werd ook geen rekening gehouden met persoonlijke aftrekposten.

Steeds meer EU gelden naar Roemeense landbouw

Roemenië heeft een effectief absorptiepercentage van 48 procent voor EU-middelen voor landbouw en plattelandsontwikkeling en staat op de zesde plaats in de EU, volgens gegevens van het ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling (MADR).

De absorptiegraad van het fonds in het Nationaal Plattelandsontwikkelingsprogramma(PNDR) voor 2014-2020 is in 2019 met 36,2 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2016.
“Voor de periode 2014-2020 beheert Roemenië een toewijzing van het fonds van EUR 8,1 miljard en staat daarmee op de zesde plaats in de EU na Italië, Frankrijk, Duitsland, Polen en Spanje. Wat de betalingen aan begunstigden van het EAFRD( European Agricultural Fund for Rural Development) betreft, staat Roemenië op de tweede plaats in de EU, na Frankrijk, en als eerste in de EU als we het hebben over de opnamecapaciteit voor 2019, die met 36,2 procent is toegenomen vergeleken in dezelfde periode van 2016, zei Teodora Gabriela Gheniu, staatssecretaris in de MADR.
Via haar plattelandsontwikkelingsbeleid wil de EU het platteland helpen omgaan met de vele economische, sociale en ecologische uitdagingen van de 21e eeuw. Bekend als pijler II van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, werd het ELFPO in de periode 2014-2020 verbeterd door een ruime hervorming, wat resulteerde in een toewijzing van 8,1 miljard EUR voor Roemenië, dat werd toegevoegd aan de nationale bijdrage van 1,3 miljard EUR.
Volgens het ministerie van Landbouw richt PNDR 2020 zich op de volgende prioriteiten: verbetering van de levensvatbaarheid van landbouwbedrijven door consolidatie, openstelling voor de markt en verwerking van landbouwproducten, stimulering van de vernieuwing van landbouwergeneraties door de betrokkenheid van jonge landbouwers te ondersteunen en basisvoorwaarden te ontwikkelen plattelandsinfrastructuur als voorwaarde voor het aantrekken van investeringen en het creëren van nieuwe banen.
PNDR maakt ook investeringen in de diversificatie van de plattelandseconomie mogelijk door de oprichting en ontwikkeling van MKB bedrijven in niet-agrarische sectoren in plattelandsgebieden te bevorderen, alsook de boomkwekerijsector te bevorderen als een sector voor specifieke behoeften door middel van een daarop afgestemd  deelprogramma en vooral regionale of lokale ontwikkelingen aan te moedigen. En daarbij wordt de zogenoemde LEADER-aanpak gevolgd.
Het LEADER-onderdeel verbetert het concurrentievermogen, de kwaliteit van het leven en diversificatie in de plattelandseconomie, en bestrijdt armoede en sociale uitsluiting.
Volgens de MADR bevond Roemenië zich eind januari 2019 op een lijn met de Tsjechische Republiek en Litouwen op een gedeelde zesde plaats wat betreft de absorptie van EU-middelen voor landbouw en plattelandsontwikkeling.
PNDR 2020 biedt 445,8 miljoen euro voor boeren in het eerste kwartaal van dit jaar.
LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling die speciaal bedoeld is voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio. Veel waarde wordt gehecht aan samenwerking en het verbeteren van het organisatievermogen van de lokale gemeenschap. Het gaat om initiatieven van onderop, waarbij de voorkeur uitgaat van initiatieven van bewoners. Mensen die zich willen inspannen voor het op peil houden van de kwaliteit van leven in hun eigen woonomgeving hebben vaak goede ideeën. Meestal worden die echter niet uitgevoerd door gebrek aan ondersteuning in de planvorming en financiële bijdragen.
Als DRN denken we dat als men een sterkte/zwakte analyse van de Nederlandse en de Roemeense agrisectoreni maakt dat daaruit een matchmaking van belangen ontstaat ofwel kansen helder worden gemaakt

ING geeft economische vooruitzichten voor 2019 in Roemenië aan

De ING heeft medio februari zijn Economic Outlook Romania 2019 gepresenteerd. Het heldere overzicht met beknopte  toelichting geeft de richting voor dit jaar aan.

Het is opgesteld door Valentin Tataru, economist van ING Romania met de veelzeggende titel Slower cruising speed.Tal van macro-economische ontwikkelingen passeren de revue, alsmede korte samenvattingen die de soms uiteenlopende ontwikkelingen verduidelijken.
Uit de vele grafieken onderstaand een voorbeeld over de periode van 2010 tot met 2017 met het kort maar krachtige commentaar dat het dit jaar een tandje minder zal gaan, wat overigens redelijk overeenkomt met het beeld in de andere EU lidstaten.

Het volledige rapport kunt u hier inzien.

Roemeens handelstekort voedselsector biedt kansen

De netto voedselinvoer in Roemenië bedroeg meer dan EUR 1,6 mrd in januari 2018.Roemenië importeerde in de eerste 11 maanden van 2018 groente en fruit ter waarde van EUR 1,26 miljard, terwijl de waarde van de export in dit segment slechts EUR 213,9 miljoen bedroeg, volgens gegevens van het National Statistics Institute (INS). Dit resulteerde in een handelstekort van EUR 1,05 miljard in de periode.
De netto-uitvoer van granen was bijzonder sterk (EUR 1,45 miljard), maar de meeste andere categorieën rapporteerden een negatieve handelsbalans met het grootste tekort aan groenten en fruit. De waarde van de uitvoer van groenten en fruit daalde met 17% op jaarbasis, terwijl de invoer met 3,7% steeg.
Roemenië importeerde ook voor 461 miljoen EUR vlees in netto-termen  (import minus export), EUR 346 miljoen aan melk en eieren en EUR 237 miljoen aan vis.

Techsylvania, een must als u bij wilt blijven

Techsylvania is een van de meest invloedrijke evenementen in de IT-industrie die elk jaar plaatsvindt in Cluj-Napoca, dat zijn 6e editie in 2019 zal bereiken. Dit jaar zal het plaatsvinden van 8 tot met 11 juni.
Techsylvania is een groeiplatform door technologie. Wat betekent groei met technologie? Het betekent aan de ene kant de nieuwste innovaties op het gebied van technologie en business over de hele wereld, revolutionaire ideeën van specialisten uit de hele wereld en aan de andere kant het faciliteren van een context van interactie tussen grote bedrijven in Roemenië, ondernemers, start -ps en investeringsfondsen die synergieën creëren voor ontwikkeling.

Daarom is Techsylvania gestructureerd rond drie belangrijke evenementen: de conferentie – die ingenieurs, oprichters, investeerders, IT- en bank-CEO’s aantrekt, maar ook ondernemers, mensen van bedrijven die zich willen ontwikkelen en waar we een line-up hebben onder de indruk van sprekers die opkomen met nieuwe ideeën voor bedrijfsgroei en bedrijfsinnovaties; Startup Avalanche – een IT start-up competitie, waarbij ondernemers hun projecten presenteren en de aantrekkelijkste financiering krijgen van de bestaande beleggingsfondsen plus een reis naar Sillicon Valley; Hackathon – een programmeermarathon die de innovatieve en competitieve geest van de geregistreerde ontwikkelteams uitlokt.
Onder deze zijn er veel directe netwerkmogelijkheden tussen sprekers en deelnemers, startups en potentiële investeerders. Het is uiteraard ook belangrijk voor ondernemers uit andere sectoren, want de meeste ondernemers begrijpen de noodzaak om technologie te integreren in ontwikkelingsplannen.
Techsylvania is een toegangspoort tot tientallen investeerders in Roemenië en overige landen in Centraal- en Oost-Europa. Beleggers zijn  geïnteresseerd in de kansen die zich hier openbaren en beheren risicokapitaalfondsen met meer dan EUR 10 miljard. Deze investeerders kwamen in 2018 naar Cluj-Napoca vanwege het evenement heeft dat fondsbeheer van USD 3 miljard opgeleverd..
We kunnen ook praten over de impact van het bedrijf en kijken naar de Startup Avalanche-competitie. De eerste winnende startup werd geaccepteerd aan de Draper University in de VS en Techstars London met een investering van USD 120.000. Kortom, een event met een Europese uitstraling.

Voor meer informatie zie: https://techsylvania.com

Roemeense landbouw heeft een groot tekort aan landbouwmachines

Volgens een recent rapport van het Ministerie van Landbouw is er een zodanig tekort aan landbouwmachines dat het de ontwikkeling van deze sector ernstig belemmert. Meer dan 73% van de tractoren en oogstmachines in de Roemeense  landbouw hebben de levensduur in ruime mate overschreden.De slechte staat van de technische uitrusting van landbouwmachines heeft een directe invloed op de prestaties van de producenten. Het machinepark van de combines en tractoren is verouderd omdat de boeren zich niet kunnen veroorloven om nieuwe apparatuur te kopen, de prijzen zijn hoog.Aanschaf van een maaidorser op de internationale markt kosten tussen de € 120.000 en € 350.000
Hoewel in de afgelopen jaren het machinepark is verbeterd en uitgebreid door het bestaan ​​van de openbare steunregelingen en medegefinancierd uit het ELFPO in het POP 2007-2013, blijft er de noodzaak van verdere steun voor investeringen in de toekomst. Het verstrekken van technologieën, machines en nieuwe machines is nog steeds een cruciale maatregel om de agrarische sector te hervormen. Aangezien het machinepark van de landbouw zwak en achterhaald is, kan het niet aan de behoeften en doelstellingen van de landbouw op de middellange en lange termijn  voldoen. Met of zonder steun van Europese fondsen wil het ministerie  van landbouw constructies entameren, zo mogelijk met de fabrikanten van de landbouwmachines of in samenspraak met op de landbouwfinanciering gerichte instellingen om toch de achterstand te kunnen inlopen. Het hier gegeven signaal kan voor creatieve fabrikanten van landbouwmachines kansen bieden.

Kansenseminar zakendoen in de Roemeense zorgsector

U bent actief in de zorgsector, geïnteresseerd in zakendoen in Roemenië en wilt meer weten over de kansen in dit land? Neem deel aan de kansenseminar zakendoen in de Roemeense zorgsector, op vrijdag 8 februari in Den Haag. Deze bijeenkomst richt zich op alle Nederlandse bedrijven in de zorg die interesse hebben om internationaal uit te breiden. Deelname staat ook open voor bedrijven die al internationaal zakendoen maar nog onbekend zijn met de kansen in Roemenië.
Kansen in de gezondheidssector
Roemenië is een van de grootste markten in Centraal-en Oost-Europa en kent een zeer snelgroeiende economie. Het land telt bijna 20 miljoen inwoners en heeft in vergelijking met andere EU lidstaten een relatief lage levensverwachting. Dit biedt kansen voor ondernemingen in de gezondheidssector. De lagere levensverwachting heeft verschillende oorzaken, waaronder de matige kwaliteit van de gezondheidszorg.
Marktstudie
In opdracht van RVO.nl heeft de Nederlandse ambassade in Roemenië kortgeleden een zorgsectorstudie uitgevoerd. Een marktstudie past in de sociaaleconomische ontwikkeling van Roemenië: de bevolking wordt steeds welvarender en de aandacht voor gezondheid neemt toe. Daarnaast zorgt een stijgende welvaart ook voor financiële ruimte om relatief dure medische zorg en hulpmiddelen aan te schaffen. Tijdens de bijeenkomst op 8 februari presenteren wij de bevindingen van deze marktstudie en de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. U ontvangt een exemplaar van het sectorrapport.
Kosten en deelname
Meld u aan vóór 7 februari. Deelname is gratis. Bij no-show brengen wij € 100 in rekening.
Tijdens dit evenement is de voertaal Engels.

Aanmelding:
https://www.rvo.nl/aanmeldformulier-kansenseminar-zakendoen-de-roemeense-zorgsector-8-februari-wssl

Programma kansenseminar Roemeense zorgsector

Tijd Onderdeel
14:00 – 14:30 Registration
14:30 – 14:45 Opening and Welcome statement
mr. Wijnand Marchal (Economic and Commercial Counsellor Embassy in Romania)
14:45 – 15:00 Doing business in Romania with RVO.nl
Governmental Instruments and Programs for International Expansion (Daniel Tserepnin)
15:00 – 15:15 Coffee break
15:15 – 16:15 Strengths and  Business Opportunities in the Romanian Health Sector
Regional Health Study (Eric J.C. Meijer – Export Market Research)
Doing Business in the Romanian Health sector (Alexandru Popescu – Philips)
16:15 – 16:45 Panel Discussion ‘Opportunities in the Romanian Health Sector’
Eric J.C. Meijer /  Alexandru Popescu / Wijnand Marchal
16:45 – 18:00 Wrap-up & networking drinks

Franse Naval vertraagt tender uitslag corvettenorder

Het Franse Naval beweert in het Franse tijdschrift La Tribune dat de Naval Group de tender heeft gewonnen, ondanks dat de uitslag van de tender nog niet bekend is gemaakt.
Voorts is bij het Hof van Constanta een aanklacht ingediend door Constanta Shipyard, waarmee het Franse Naval in 2018 een samenwerking is aangegaan toen men vernam wat de voorwaarden van de tender waren en deze samenwerkingsvorm kreeg de Santierul Naval Constanta S.A.

Hierbij de aantekening dat de Constanta Yard in particuliere handen is van Gheorghe Bosânceanu die in Roemenië een reputatie heeft waarachter vraagtekens worden gezet.Voorts hebben alle gegadigden, zoals het Italiaanse Fincantieri en het Nederlandse Damen Shipyards Galati samen met het Franse Naval de procedure doorlopen. Na het sluiten van de tender begon het Franse Naval zich plotseling danig te roeren en schuwden daarbij niet om hun eigen interpretatie aan de voorwaarden te geven, hoewel er nog niets met betrekking tot gunning bekend was gemaakt. En deze uitslag van de tender is wederom verschoven naar 20 februari a.s. omdat de Minister van Defensie Gabriel Les de uitspraak van het Hof van Constanta wil afwachten en daarbij wel aangaf dat hem geen procedurele of administratieve fouten bekend zijn.
De Franse Naval Group heeft zich al meerdere malen een slechte verliezer getoond toen de Roemeense regering de voorkeur aangaf om in plaats van de Franse Airbus helicopters aan te schaffen voor de Amerikaanse Bell helicopters van US Lockheed Martin’s Skikorsky te kiezen en eerder deed zich met betrekking van de aanschaf van helicopters door Polen zich ook een dergelijk voorval voor.
Hoewel er niet direct sprake van een relatie met het voorgaande hoeft te zijn, trad de toenmalige Minister van Defensie Mihai Fifor(dus na sluiting van de tender) zonder duidelijke reden af en is de huidige Minister Gabriel Les hem opgevolgd.

Roemenië wordt de Europese hub voor aardgas

Energieminister Anton Anton(ALDE) zei dat Roemenië een aardgas hub zou moeten worden, omdat het een producent is en zelfs de grootste producent van aardgas in de Europese Unie kan worden.

“Als we het gas uit de Zwarte Zee winnen, zullen we na de Brexit de grootste gasproducent in de Europese Unie worden. En het zal ervoor zorgen dat in regio voor een stabiliteits- en evenwichtsfactor en wij zijn bezig met de voorbereidingen om een gasrotonde in te stellen, “zei Anton Anton.
Weliswaar (succes heeft vele vaders) beweren Hongarije, Bulgarije en Turkije ook dat ze een gasknooppunt kunnen zijn, maar geen van hen is een gasproducent. Met betrekking tot de extracties uit de Zwarte Zee, zei de minister dat Roemenië moet nadenken over hoe het hen introduceert in het Europese systeem, aangezien BRUA (Bulgarije – Roemenië – Hongarije – Oostenrijk) een mooi verhaal lijkt te zijn, een succesverhaal en dat een oplossing kan bieden.
Transgaz(Roemenië) krijgt een EIB-lening van 50 miljoen EUR om een ​​nieuwe pijpleiding voor gas uit de Zwarte Zee te bouwen. “Dit project, met de steun van het Juncker-plan, is om verschillende redenen belangrijk: het zal het gebruik van de recentelijk geïdentificeerde aardgasbronnen in de Zwarte Zee, gelegen in de EU, vergemakkelijken. Het versterkt de banden met het gastransportnet van West-Europa en draagt zo bij aan de diversificatie van de gasvoorziening. Ten slotte zal het concurrentievermogen in de gassector consolideren met een positief effect op de burgers en de economie van de EU, “zei EIB-voorzitter Andrew McDowell.
De minister herinnerde er ook aan dat het Transgaz Moldogaz heeft gekocht, het soortgelijke bedrijf in Moldavië, wat ook een eenvoudige verbinding is. De energieambtenaar voerde ook aan dat gas ook van de landbouw kan profiteren vanwege de meststoffen die door de combinatie-installaties worden geproduceerd.