About Ron Schutte

This author has not yet filled in any details.
So far Ron Schutte has created 310 blog entries.

Spin-off netwerkbijeenkomst bij Damen Shipyards krijgt aandacht van andere sectoren

Zoals verwacht blijkt de netwerkbijeenkomst die op 8 oktober a.s. bij Damen Shipyards in Gorinchem plaatsvindt, ook de belangstelling heeft van andere sectoren zoals de technologische sector gerelateerd aan de scheepsbouw,

maar ook vanuit de logistieke sector met name gericht op de aanwezigheid van het Havenbedrijf van Rotterdam. Beide hebben raakvlakken met het intermodaal vervoer en naar het schijnt zal Roemenië binnen de Europese Commissie de portefeuille Transport krijgen toegewezen.

Ook zijn er een aantal consuls van andere landen aanwezig omdat zowel Damen als het Havenbedrijf wereldwijd opereren.  De DRN die een bemiddelende rol speelt bij de matchmaking van Nederlandse en Roemeense belangen heeft derhalve de inschrijvingstermijn verlengd.

  • Wij adviseren u daarom nog heden van de verlengde aanmeldingsperiode gebruik te maken, door  hier te klikken, en waar u naast het aanmeldingsformulier het programma vindt.

Sinotrans Limited neemt KLG Europe over

KLG Europe en Sinotrans hebben op 26 september jl. een overeenkomst ondertekend voor de overname van KLG Europe door Sinotrans, hetgeen in de komende maanden geëffectueerd zal worden, na de gebruikelijke goedkeuring van toezichthouders. Sinotrans zal dan met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 80 procent van de aandelen overnemen hetgeen medio 2020 uitgebreid zal worden tot 100 procent.

Deze overeenkomst geldt voor alle Europese vestigingen van KLG Europe(acht vestigingen in Roemenië).
Door het ontbreken van opvolgers hebben de huidige eigenaren Ad en Kees Kuijken gezocht naar een sterke partij die de activiteiten van KLG Europe kan voortzetten en met de juiste strategie verder kan uitbouwen. Een van de belangrijkste criteria bij de keuze voor een nieuwe eigenaar was het behoud van de bestaande cultuur binnen KLG Europe, die de basis vormt voor de loyaliteit van de medewerkers binnen het bedrijf, naar de klanten, agenten en naar het hoge serviceniveau. Deze loyaliteit is ongetwijfeld de basis van het succes van de onderneming.
“Op het goede moment, op een verantwoorde manier, met een duidelijke visie en strategie de juiste beslissingen nemen, hoort bij goed ondernemerschap. Hierbij dien je ernstig rekening te houden met de continuïteit en groei van je bedrijf, de belangen van je personeel, je clientèle en je buitenlandse agenten en netwerken. Dit hebben wij altijd gezien als een van de kernwaardes van onze bedrijfsvoering en wij zijn ervan overtuigd dat dit een belangrijke pijler is geweest die aan het succes van KLG Europe heeft bijgedragen” aldus Ad en Kees Kuijken.

De contacten met Sinotrans zijn ontstaan door de intensieve samenwerking die KLG-ITM en Sinotrans hebben in China. Voor de 4PL, Control Tower en Supply Chain activiteiten die KLG-ITM uitvoert is Sinotrans een erg belangrijke partner. Mede omdat zij in nagenoeg iedere stad in China een vestiging hebben, evenals in bijna alle Zuidoost Aziatische landen aanwezig zijn. Zij zijn daarmee overigens ook de grootste logistieke dienstverlener in Azië.

Sinotrans ziet in KLG Europe’s medewerkers, klanten, leveranciers en exclusief agenten/partner netwerk de ideale stepping stone voor haar ontwikkeling in Europa. KLG heeft dagelijkse vertrekken met groupage en deelzendingen naar nagenoeg elke bestemming in Europa en combineert hiervoor eigen auto’s en charters voor delivery on wheels en zowel agenten als hub-and-spoke netwerken voor distributie van de last-mile. De sterke geografische dekking binnen het Europese continent van KLG Europe gecombineerd met de kracht van Sinotrans in Azië biedt klanten van beide bedrijven een voorsprong ten opzichte van de concurrentie. Beide partijen zien veel raakvlakken in elkaars bedrijfsvoeringen en visies en een enorme potentie in een geïntegreerde dienstverlening voor hun bestaande en potentiële klanten.
De activiteiten van KLG Europe zullen worden voortgezet onder de bekende bedrijfsnaam KLG Europe en de overname heeft geen consequenties voor personeel, management en partners waardoor alle bestaande contacten ongewijzigd blijven voor alle betrokken partijen.
Ad en Kees Kuijken blijven voorlopig in dienst van KLG Europe en staan garant voor een goede overdracht van de gehele organisatie. Ook nadien blijven beide heren in een adviserende functie beschikbaar voor het bedrijf.

Als nieuwe CEO is de heer Erik Loijen benoemd (huidig General Manager  KLG Europe Venlo) en deze wordt eindverantwoordelijk voor alle twaalf Europese vestigingen van KLG Europe (ruim 1100 medewerkers).
Met het hoofdkantoor in Beijing was Sinotrans al meer dan 60 jaar in China actief toen het in 2003 een beursgenoteerde onderneming werd en sindsdien een nog grotere naamsbekendheid en een nog groter klantenbestand heeft weten uit te bouwen. Sinotrans is nu de grootste geïntegreerde logistieke dienstverlener in China met als belangrijkste activiteiten expeditie, logistiek, opslag en terminal services, leasing van logistiek equipment en andere activiteiten (waaronder verscheping, trucking en expres service).
Sinotrans heeft het grootste logistieke netwerk op het vasteland van China met vestigingen in alle provincies en grote steden. Het is Sinotrans’ strategie om wereldwijd een toonaangevend geïntegreerd logistiek platform op te bouwen. Om deze globale strategie verder vorm te geven werkt Sinotrans momenteel aan een substantiële uitbreiding van hun overzeese netwerk, inclusief agentennetwerken in ontwikkelingslanden en eigendomsnetwerken in de ontwikkelde landen, waaronder Europa, Australië etc.Eind 2018 bedroeg de omzet van Sinotrans circa 10 miljard dollar en een totale activa van 9 miljard dollar. Sinotrans is beursgenoteerd zowel aan de beurs van Hongkong als aan de Shanghai Stock Exchange.
In Roemenië heeft KLG Europe acht vestigingen en circa 400 werknemers.
Kees Kuijken is naast Vice President van het Dutch Romanian Network tevens honorair consul van Roemenië in Nederland.

DRN on track and moving forward!

De DRN heeft onlangs haar advieskracht vergroot door een aantal ondernemers bereid te hebben gevonden in de Raad van Advies  zitting te nemen en deze Raad zal in de naaste toekomst nog worden uitgebreid. Daar naast zijn een aantal bedrijven die via een Comité van Aanbeveling  hun goede naam aan de DRN willen verbinden. Uiteindelijk zal het de dienstverlening aan de leden en de sponsoren van de DRN ten goede komen.

Wij verwijzen u voor nadere informatie naar de pagina Comité van Aanbeveling.
Voorts wordt de komende maanden stevig onderhandeld met diverse partijen om de leden bepaalde voordelen te kunnen bieden. Omstreeks medio oktober gaat een delegatie van het DRN bestuur naar Boekarest om aldaar de banden te verstevigen en zo mogelijk uit te breiden c.q. te stroomlijnen .

  • Het verdient derhalve de aanbeveling om het lidmaatschap van de DRN te overwegen, want bepaalde voordelen zijn alleen voor leden en/of sponsoren van toepassing. Als tijdelijke actie geldt voor nieuwe leden, als deze zich voor 1 november a.s. aanmelden dat zij pas per januari 2019 contributie plichtig zijn.

DRN-Expert Meeting: Maritieme Sector in de schijnwerpers

Op dinsdag 8 oktober a.s. organiseert de DRN een zogenoemde expertmeeting waarbij de Nederlandse maritieme sector in de ruimste zin van het woord centraal staat.


De Damen Shipyards Group in Gorinchem wil daarbij onze gastheer zijn en laten zien waar ze groot door zijn geworden. Nederland staat wereldwijd al eeuwenlang als zeevarende natie bekend en Damen Shipyards mag in deze zin zonder overdrijving Hollands Glorie worden Genoemd(denkend aan de boeken van Jan de Hartog) met hun 36 scheeps-en reparatiewerven over de hele wereld verspreid en daarbij neemt  Roemenië een prominente plaats in naast hun thuisland Nederland. En  toeleveranciers en verwante bedrijven zullen beamen dat het concern hoogwaardige werkgelegenheid biedt en daarbij ook de maakindustrie een belangrijke impuls geeft. En dat tot op vandaag(en hopelijk nog vele jaren) een familiebedrijf is, mag voor zo’n  concern bijzonder worden genoemd.


Tevens is de Port of Rotterdam International PoRint) aanwezig die  verantwoordelijk is voor de internationale deelnemingen van het Havenbedrijf Rotterdam. Dus de Roemeense Port of Constanta kan het een potentiële partner zijn om een strategische samenwerking mee aan te gaan, want tenslotte is Haven van Rotterdam  de grootste van Europa.
Daarnaast zal een rondleiding over een scheepswerf altijd imponeren en daarna onder het genot van een drankje en een hapje ervaringen uit te wisselen. In deze nieuwsbrief worden in aparte artikelen nog zaken toegelicht die direct en indirect een relatie hebben met dit speciaal event.
Als organisator van het event wil de DRN  u erop attenderen dat deelname kosteloos is, maar het aantal deelnemers gelimiteerd is.

  • Dus z.s.m. aanmelden kunt u door hier te klikken.
    Tevens kunt u dan kennisnemen van locatie, tijden en programma. Om veiligheidsreden is een tijdige aanmelding aan te bevelen om teleurstellingen te voorkomen.

Regeringscrisis in Roemenië

Vlak voor verschijnen van deze nieuwsbrief ontvingen wij het bericht dat de Roemeense regering in een ernstige crisis is geraakt. De huidige regering staat uit een coalitie bestaande de socialistische partij PSD met  als partijleider en tevens premier Viorica Dăncilă en de liberale partij ALDE met als partijleider Calin Popescu Tariceanu en tevens voorzitter van de senaat en qualitate qua Vice-President van Roemenië. Laatstgenoemde partij heeft zijn medewerking opgezegd en verlaat de regering. Ondanks dat er in de Roemeense Grondwet bepalingen staan opgenomen hoe gehandeld moet worden in dergelijke situaties zijn nog diverse scenario’s mogelijk, waarbij de  President Klaus Johannis ook een rol speelt.

Laatstgenoemde hoopt in november herkozen te worden.
Over de diverse scenario’s die nog mogelijk zijn, wordt gespeculeerd maar daar kan pas een zinnig woord over worden gesproken als de kruitdampen zijn opgetrokken.

Wij houden ons als DRN verre van partijpolitiek, maar hechten er wel waarde aan dat er binnen een redelijke termijn duidelijkheid komt, want een land moet geregeerd worden. Uiteraard spelen allerlei zaken zoals fiscale maatregelen, de nog vast te stellen c.q. te corrigeren rijksbegroting en kwaliteit van wetgeving een belangrijke rol. En wij houden vast aan de stelling “never waste a good crisis” want een crisis levert niet alleen bedreigingen op, maar vaak ook kansen.

Onderzoek naar vestigingsplaatsen en koopkracht in Roemenië

De GfK Group (Gesellschaft für Konsumforschung) is het grootste Duitse marktonderzoeksinstituut en een van de vier grootste marktonderzoeksorganisaties in de wereld. Deze gerenommeerde organisatie heeft een gedegen onderzoek gedaan naar interessante vestigingsplaatsen en het mede gerelateerd aan koopkracht en grondprijzen.

Over het hele land steeg het jaarlijkse netto inkomen per hoofd van de bevolking met 18% in 2018, tot 5.083 euro, van 4.556 euro in 2017 en 4.181 euro in 2016, volgens GfK-gegevens. De districten Botoșani, Vaslui, Călărași en Giurgiu vertegenwoordigen de extreme polen, met de laagste koopkracht.Overige districten met koopkracht onder het landelijk gemiddelde zijn Suceava, Neamț, Vrancea, Buzău, Ialomița, Teleorman, Olt, Mehedinti door Satu-Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Harghita, Covasna, Bacău, Iași, Brăila, Tulcea, Vâlcea, Dolj, Caraș-Severin, Gorj, Sălaj en Mureș zoals op bijgaande kaart in beeld gebracht.
De districten in de buurt van het gemiddelde niveau in het land vanuit het oogpunt van koopkracht zijn die landen die steden in de ontwikkelingsconcurrentie omvatten: Prahova, Argeș, Constanța, Alba en Arad. Hier wordt een aanzienlijke economische groei voorspeld, ze dienen als satellieten van de grote economische centra en profiteren van de investeringen van de spelers die hun activiteiten verplaatsen in de nabijheid van de grote economische centra die ontoereikend worden (Cluj, Timișoara, Brașov).Al deze steden bezetten topposities in de absorptie van Europese fondsen en infrastructuurontwikkeling. Arad heeft een groot aantal transportverbindingen met het Europese wegennet verzorgd, terwijl Alba Iulia de absolute nationale leider is onder de slimme steden in het land, die de meeste smart city- projecten geïmplementeerd.
De groep districten met bovengemiddelde koopkracht begint met Brașov en Sibiu op de kaart van de economische ontwikkeling van het land en de motoren van het centrale gebied van Roemenië. Gedurende vele jaren is hier een nieuw industrieel gebied van het land opgezet dat enorme investeringen aantrekt. Onderstaand een nadere beschouwing van deze twee districten en hun “hoofdsteden”:
Brasov
De stad Brasov heeft zich ontwikkeld op verschillende marktsegmenten, voornamelijk op het gebied van onroerend goed en zakelijke dienstverlening, vanwege het aantal mensen met technische vaardigheden en taalvaardigheden, de centrale geografische positionering, de lagere kosten voor andere locaties en de zeer goede levensomstandigheden. Tegelijkertijd heeft de provincie Brașov de meeste industriële parken in het land (10), na Prahova (15) en Cluj (11), en heeft de ontwikkeling van de auto- en detailhandel ook een enorme vlucht genomen in de woningbouw. Zo werd in 2017 het grootste aantal woningen in wooncomplexen in de post-communistische geschiedenis van Brașov voltooid.
Sibiu
Sibiu is op zijn beurt een magneet geworden voor investeerders die naar Roemenië komen en aantrekkelijk zijn voor de auto- en IT-industrie. De grootste industriële werkgever in de provincie en de gigant in de auto-industrie – Continental – breidde zijn investering in 2018 uit, gevolgd door andere grote spelers (Kika Automation) die hun activiteiten in deze regio overdragen.
Boekarest, Cluj, Timis en Ilfov
Cluj, Timiș en Ilfov en Boekarest, zijn de traditionele ontwikkelingscentra van het land (in rood) waar de koopkracht ten minste 20% boven het gemiddelde in het land ligt. Deze gebieden houden hun ontwikkelingspercentages stabiel en hebben de kwaliteit van “diffusors” van investeringen voor de aangrenzende gebieden waardoor ze positieve een spin-off bewerkstelligen.
Over het algemeen zijn de redenen voor de ontwikkeling van steden buiten Boekarest te  verklaren door het goedkope en goed opgeleide personeel . De industrieën die de beste kansen in dergelijke steden hebben gevonden, zijn de auto-industrie, IT en zakelijke dienstverlening. Een andere belangrijke factor is de transportinfrastructuur .
Naar schatting zijn Sibiu, Brașov, Arad, Constanta en Alba Iulia de steden die binnenkort een grotere ontwikkeling zullen doormaken dan Boekarest, juist omdat ze een goede infrastructuur hebben, maar ook wegens de aanwezige universitaire centra die de arbeidsmarkt zullen vormen. Last but not least, een andere factor die de kaart van lokale ontwikkeling verandert, is de dynamiek van kostenontwikkeling – de klassieke ontwikkelingsgebieden worden duur voor nieuwe investeerders (het geval van Cluj, dat in 2019 het duurste industrieterrein van het land heeft), en dit zorgt ervoor dat ze worden zich oriënteren op de minder bekende gebieden van het land.
Ook neemt de regionale concurrentie toe met de beschikbaarheid van Europese fondsen. In dit verband hebben sommige provincies strategieën en allianties aangenomen om de aantrekkelijkheid van deze fondsen te vergroten om hun infrastructuur te ontwikkelen, zoals het geval is bij de ‘Western Alliance’ – een alliantie tussen vier districten – Cluj, Timiș, Arad en Oradea – bedoeld om de kansen van financiering voor de regionale ontwikkeling te vergroten.

DRN verhoogt advieskracht in het najaar

Het is genoegzaam bekend dat de DRN een niet sectoraal gerichte organisatie is en dat betekent dat wij onze advieskracht gaan uitbreiden en kundige ondernemers hebben gevonden die ons daarin willen ondersteunen. Dus in de loop van september zullen  wij het “wereldkundig” maken.

Het is een logische ontwikkeling op het gegeven dat het aantal Nederlandse ondernemers in Roemenië is uitgegroeid tot ruim 5200! Ook groeit langzaam het aantal Roemeense bedrijven die in Nederland zaken willen doen.
Voorts zullen de voordelen voor leden een upgrade krijgen, want tenslotte dienen we hun vraag “What’s in it for me” te kunnen beantwoorden. Uiteraard staan nog een aantal netwerkbijeenkomsten op stapel waarover u nog wordt geïnformeerd. Dat wij voor onze sponsoren altijd een speciale plaats inruimen is natuurlijk vanzelfsprekend. Laat ons gerust weten als u suggesties heeft, want tenslotte zijn we een organisatie van en voor ondernemers.

Automotive-industrie stagneert wereldwijd maar is booming in Roemenië

De wereldwijde autoverkopen en autoproductie in 2018 noteerden de eerste daling van de afgelopen negen jaar en 2019 zal naar verwachting uitdaging blijven voor de auto-industrie om het tij te keren, zoals een Euler Hermes-studie laat zien.


De verkoop van nieuwe lichte voertuigen zou in de VS moeten dalen (-2 procent tot 16,8 miljoen eenheden), als gevolg van minder duurzame financiering en toegenomen concurrentie met de groeiende tweedehandsmarkt. In China, de grootste automarkt (goed voor meer dan 29 procent van de wereldwijde verkoop vorig jaar), begon de verkoop in een traag tempo in 2019 en zou alleen geleidelijk moeten profiteren van een herstel van belastingprikkels voor consumentenvertrouwen en emissiemandaten – twee kwesties die hebben geleid tot de eerste omzetdaling na bijna drie decennia in 2018. De EU-markt zal ernaar streven om stagnatie gedurende het hele jaar te voorkomen en zal volatiele maandelijkse verkoopprestaties hebben vergeleken met turbulentie vorig jaar veroorzaakt door de introductie van de Global Lightweight Light Vehicle Testing Procedure (WLTP) )

Enigszins in tegenstelling tot de ontwikkelingen in andere ontwikkelde landen, maakt de automobielsector in Roemenië een gunstige periode door, met opeenvolgende stijgingen van de laatste vijf jaar van nieuwe auto-aankopen op nationaal niveau. De groei van 20 procent in 2018, gevolgd door een stijging van 6 procent in het eerste kwartaal van 2019, zou een ander positief jaar kunnen markeren. Export blijft de belangrijkste hefboom voor groei, waarbij het aantal geëxporteerde auto’s elk jaar het aantal geïmporteerde auto’s aanzienlijk overtreft, waardoor een handelsoverschot op de betalingsbalans wordt gewaarborgd.
Wat betreft de wereldwijde trends, wordt de neiging om benzineauto’s te gebruiken ten koste van diesel ook nationaal bevestigd, met het aandeel van de premies tot 2/3 van het totaal, vergeleken met ongeveer 55 procent in 2018. Elektrische en hybride auto’s groeien ook in gewicht, maar hebben nog steeds geen significant volume.
De grootste impact op de Europese auto-industrie in de komende jaren zal waarschijnlijk niet optreden als gevolg van de Brexit, noch als gevolg van het opleggen van tariefbeperkingen voor de Verenigde Staten, maar voor de aanpassing aan de eigen EU-regelgeving voor koolstofhefboomwerking.

Voor de toeleveringsbedrijven van de automotive-sector liggen hier dus duidelijk kansen nu het elders stagneert. Dus tijd om de bakens te verzetten?

Alle topposities in de EU gaan naar het westen

Vertrekkend voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker verwelkomt zijn opvolger Ursula von der Leyen in Brussel. Beeld EPA Olivier Hoslet

De verdeling van topfuncties binnen de Europese Unie lijkt wel een onderonsje tussen de oude oprichters van de club. Met een Duitse Commissievoorzitter, Belgische Raadsvoorzitter, Italiaanse Parlementsvoorzitter en een Franse voorzitter van de Europese Centrale Bank zijn de zes oorspronkelijke leden uit 1958 de komende jaren overbedeeld. “De geografische balans is duidelijk uit het oog verloren”, verzuchtte de Litouwse premier Saulius Skvernelis. Landen in het oosten van Europa sleepten geen enkele functie binnen.
Het is lastig om een geografische spreiding in EU-functies te bewerkstelligen. Veel landen in Centraal- en Oost Europa gebruiken de euro niet, dus zij komen niet in aanmerking voor het voorzitterschap van de Europese Centrale Bank. In coördinator voor buitenlandbeleid zijn deze landen zelf weinig geïnteresseerd. De buitenlandpost is vooral aantrekkelijk voor grotere landen die over de hele wereld diplomatiek actief zijn. De baan gaat nu naar de socialistische Spanjaard Josep Borrell. Zijn land heeft vanwege het koloniale verleden nog altijd sterke banden met Zuid-Amerika, en is door de migratiestromen geïnteresseerd in Afrika. Landen in Centraal- en Oost Europa hebben nooit kolonies gehad en bemoeien zich meer met hun eigen regio.

Wat het voor de Oost-Europeanen ook lastig maakt, is dat zij eigen kansrijke kandidaten vaak niet steunen. Premier Mark Rutte lobbyde voor Timmermans, van oppositiepartij PvdA. Dat is in de gepolariseerde politieke verhoudingen in Oost-Europa vaak ondenkbaar. De conservatieve Poolse regering probeerde de afgelopen jaren juist landgenoot en Raadsvoorzitter Donald Tusk te wippen, omdat hij in eigen land van de liberale oppositie was. Twee presidenten die de afgelopen tijd getipt werden voor hoge functies, de Roemeen Klaus Iohannis en de Litouwse Dalia Grybauskaite, leven op voet van oorlog met de premiers in hun land.Toch riskeren de Oost-Europeanen er de komende jaren bekaaid vanaf te komen. In plannen voor de nieuwe EU-begroting krijgen landen minder geld als ze corrupt zijn of de rechtstaat ondermijnen. Het is daarom voor deze landen belangrijk dat ze meepraten over de verdeling van Europees geld. Niet iedereen lijkt er gerust op dat de nieuwe top de hele Unie vertegenwoordigt. Tusk riep Von der Leyen op mensen uit Centraal- en Oost-Europa op belangrijke posities te benoemen. De ontwikkelingen met betrekking tot het Three Seas Initiative worden door de West-Europese lidstaten erg onderschat en daarin zijn ook de Visegrad landen opgenomen. Ursula Von der Leyen heeft daarop al direct de toon gezet en het komt er kort op neer dat zij niet toe zal laten dat de leden oude Europese Commissie over hun eigen graf heen regeren. In haar beleidsnotitie(zie voor NL talige versie: https://ec.europa.eu/commission/interim_nl#politieke-beleidslijnen staat dat het monitoringsmechanisme Coöperatie- en Verificatiemechanisme (CVM) voor alle EU lidstaten van toepassing zal worden verklaard en aan de hand van eensluidende criteria jaarlijks een verslag zal uitbrengen. Dat impliceert dat de huidige CVM zal verdwijnen. Zij komt hiermee tegemoet aan de wens van de Roemeense president van de Senaat Călin Popescu-Tăriceanu. En met haar dringende eis dat de nieuwe Europese Commissie voor 50% uit vrouwen zal moeten bestaan volgt zij de suggestie van de huidige Roemeense Minister van Buitenlandse Zaken en voormalige Europarlementariër Ramona Mănescu.
Geraadpleegde bron: Trouw-Marno de Boer – 4.7.2019

Nieuwe voorzitter Dutch Romanian Network

Na zich 6 jaar lang te hebben ingezet als voorzitter van de DRN heeft Ruud van Dusschoten op 18 juni jl. de voorzittershamer van de DRN overgedragen aan Geert van de Guchte (51 jaar) en net als Ruud werkzaam bij ING. Wij zijn blij dat met deze overdracht de goede relatie tussen de DRN en ING wordt gecontinueerd. Voorts willen wij Ruud bedanken voor zijn inzet voor de DRN en de wijze waarop hij samen met Ben Jager (executive president) leiding heeft gegeven aan de DRN. Zijn op volger Geert van de Guchte is woonachtig in Den Haag werkzaam als regiodirecteur Grootzakelijk. Wij kennen hem als een enthousiaste persoon met een no nonsense mentaliteit die beschikt over een goed en uitgebreid zakelijk netwerk.