About Ron Schutte

This author has not yet filled in any details.
So far Ron Schutte has created 312 blog entries.

DRN peilt belangstelling van Nederlandse waterbedrijven voor Roemenië

Gelet op de Roemeense vraag naar kennisoverdracht maar ook naar bedrijven die een en ander uitvoeren verbaast het de DRN dat de  Nederlandse (kleinschalige)waterbedrijven, waar ons land groot in is, nauwelijks activiteiten ontplooien in Roemenië dat slechts op een paar uren vliegen bereikbaar is. De DRN kiest vaak tot een gerichte aanpak via een op te richten Task Force gericht op de waterbedrijven waarin overheden en kennisinstellingen ook participeren, waarbij de    DRN een landgerichte benadering voorstaat. Wellicht dat onderstaande publicatie van de Water Alliance en Wetsus een inspiratie kunnen zijn om eens over de mogelijkheden en kansen in Roemenië na te denken en bij dat denkproces willen wij u graag van dienst zijn. Vandaar deze oproep. Woestijnen rukken op, meren vallen droog en steeds vaker vinden er grote overstromingen plaats. Ook groeit de wereldbevolking, stijgt de  welvaart en groeien de steden. Meer afvalwater vraagt om verwerking en  de vraag naar schoon drinkwater stijgt. De watersector is dus een bedrijfstak met toekomst. Sterker nog, wie praat met Hein Molenkamp, de CEO van Water Alliance, of met Cees Buisman, de wetenschappelijk directeur van Wetsus, weet: de watertechnologie bruist.
De Water Alliance is een samenwerkingsverband tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Een netwerk van honderd MKB-bedrijven, gevestigd op de Watercampus in Leeuwarden, die zich richten op de innovatieve watertechnologie. De Watercampus is één van de waterhubs in de wereld, naast hubs in Singapore, Israël en de VS.
Ook Wetsus is hier gevestigd. Wetsus doet al twaalf jaar toepassingsgericht onderzoek naar alles op watergebied. Watertechnologie is volgens Buisman groots in innovatie en in kleinschaligheid. Om aan te geven hoezeer de watersector versnipperd is, meldt hij dat de grootste multinational in de sector een marktaandeel heeft van 6 procent. In de Nederlandse watersector gaat zo’n twee miljard euro om. “Daarmee zijn we wereldwijd de grootste speler.” De sector uit zich in veelzijdigheid. “Iedereen heeft water nodig”, verklaart Buisman. Er is een tekort, een overschot, of de kwaliteit is niet in orde. Vandaar ook de diversiteit aan bedrijven. Bedrijven die elkaar nodig hebben en elkaar op nationaal niveau vinden binnen de Water Alliance en op internationaal vlak binnen Wetsus.
De Nederlandse expertise in de nichemarkten is internationaal zeer gewild. De watertechnologiesector is daarmee niet alleen grensoverschrijdend, maar ook sector overschrijdend. Landbouw en voedselproductie zijn belangrijke partners. “Daar is water essentieel bij elk onderdeel van de keten. Van productie tot consumptie.” Maar ook de industrie, de consument, de natuur… “Water is nu eenmaal overal én overal belangrijk”, stelt Molenkamp van Water Alliance.

Om inzicht te geven in de complexiteit maakt Molenkamp een onderverdeling tussen waterkwantiteit en -kwaliteit. “Bij kwantiteit heb je het over het aanleggen van dijken, het beschermen en ontwikkelen van havens en over het oppompen en winnen van water in droge gebieden, maar ook over het conserveren van water.” Waterkwaliteit heeft te maken met het zuiveren van drink-, proces- en afvalwater. Het mooie aan de  sector, schetst hij verder, is dat er welhaast geen duurzaamheidsbeleid voor nodig is. “Watertechnologie is per definitie duurzaam. In een biobased economy moet nu eenmaal efficiënt met water worden omgesprongen.”Oneindig veel mogelijkheden.

Over waterzuiveringstechnologie gesproken: de hoeveelheid innovaties is schier oneindig. Vraag ernaar bij Buisman en hij is haast niet te stoppen. Hij is lyrisch over rioolwater, dat tegenwoordig zo ver gezuiverd kan worden dat het weer te drinken is. “De Rijn is zeven keer door een Duits toilet geweest voor het Nederland binnenkomt. En in het westen van het land wordt dat water weer gedronken.” Maar het riool is niet alleen afval, het is tegelijkertijd een mijn waaruit hoogwaardige stoffen gewonnen worden. En dan wordt er nog gespeeld met het winnen van energie die vrijkomt tussen zout en zoet water. “Een soort waterbatterij.” Elke niche vergt een specialistische technologie. De campus krijgt duizenden opdrachten per jaar om technologieën te testen en innovaties door te ontwikkelen. Kleinschaligheid is inherent aan deze sector. Deze MKB-bedrijven hebben echter wel degelijk een exportdrive, benadrukt Molenkamp. “En dat is weer goed voor de BV Nederland.”

Landbouw is een van de snelst groeiende bedrijfssectoren in Roemenië

De Keysfin-analyse toont aan dat landbouw een winstgevend gebied kan zijn voor Roemeense bedrijven, maar er moet worden vermeld dat deze bedrijven ook profiteren van massale nationale en Europese subsidies. Ondanks de uitdagingen met betrekking tot onvoorspelbare weersomstandigheden of moeilijke toegang tot financiering, van de meer dan 23.500 bedrijven die actief zijn in de agrarische sector, hebben ongeveer 13.600 (58%) winst gemaakt, 7.200 (30,5%) verlies en, de rest registreert break-even in 2018.
Hoewel de totale nettowinst van de sector 4,9 miljard lei bedroeg, 61% hoger dan in 2014, daalde deze ten opzichte van het voorgaande jaar en lag 14% onder het niveau van 2017 wegens klimatologische omstandigheden.
Bovendien wordt de landbouw een steeds stabielere sector, zoals blijkt uit de daling van het aantal faillissementen met 18% in vergelijking met 2017 en met 46% in vergelijking met 2014. In de context van de vertraging van de wereldeconomie voorspellen KeysFin-specialisten voor 2019 een stabilisatie van het aantal faillissementen van bedrijven met een landbouwprofiel in Roemenië op iets meer dan 300.

Net als andere sectoren worden de werkgevers in de landbouw ook geconfronteerd met een gebrek aan werknemers. De afgelopen jaren hebben de versnelling van het migratieproces laten zien, omdat elders  hogere lonen worden betaald en er geen vooruitzichten zijn dat daar verbetering in komt..Er is dus een  groot tekort aan arbeidskrachten in de landbouw en deze vacatures zijn moeilijk te vervullen. Zo daalde de beroepsbevolking in de landbouwsector met 7,4% in vergelijking met 2017 en met 2,8% in vergelijking met 2014, tot 121.400 werknemers.
In deze context, maar ook als gevolg van de beslissingen om het minimumloon te verhogen, zijn de gemiddelde kosten voor een werknemer in de landbouw de afgelopen vijf jaar met 74% gestegen. De groei is 4 keer sneller dan de geregistreerde  arbeidsproductiviteit, een evolutie die moet worden geïnterpreteerd als een risico op middellange termijn, met een impact op het concurrentievermogen. Een ander aandachtspunt is het feit dat meer dan 9.700 landbouwbedrijven (bijna 42%) geen werknemers hadden in 2018, dus eenmansbedrijven zijn.

Als men de Nederlandse situatie beziet, die weliswaar niet één-op-één vergelijkbaar is met de Roemeense situatie komen er steeds meer signalen dat veel landbouwers overwegen om zich in Roemenië te vestigen, waar de situatie op langere termijn meer perspectief lijkt te bieden dan in Nederland. Het was voor de DRN een aanleiding om een aantal jaren geleden een Task Force Agri & Food op te richten om dit proces op een pro actieve wijze te begeleiden en te attenderen op de kansen en de valkuilen.

Spin-off netwerkbijeenkomst bij Damen Shipyards krijgt aandacht van andere sectoren

Zoals verwacht blijkt de netwerkbijeenkomst die op 8 oktober a.s. bij Damen Shipyards in Gorinchem plaatsvindt, ook de belangstelling heeft van andere sectoren zoals de technologische sector gerelateerd aan de scheepsbouw,

maar ook vanuit de logistieke sector met name gericht op de aanwezigheid van het Havenbedrijf van Rotterdam. Beide hebben raakvlakken met het intermodaal vervoer en naar het schijnt zal Roemenië binnen de Europese Commissie de portefeuille Transport krijgen toegewezen.

Ook zijn er een aantal consuls van andere landen aanwezig omdat zowel Damen als het Havenbedrijf wereldwijd opereren.  De DRN die een bemiddelende rol speelt bij de matchmaking van Nederlandse en Roemeense belangen heeft derhalve de inschrijvingstermijn verlengd.

  • Wij adviseren u daarom nog heden van de verlengde aanmeldingsperiode gebruik te maken, door  hier te klikken, en waar u naast het aanmeldingsformulier het programma vindt.

Sinotrans Limited neemt KLG Europe over

KLG Europe en Sinotrans hebben op 26 september jl. een overeenkomst ondertekend voor de overname van KLG Europe door Sinotrans, hetgeen in de komende maanden geëffectueerd zal worden, na de gebruikelijke goedkeuring van toezichthouders. Sinotrans zal dan met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 80 procent van de aandelen overnemen hetgeen medio 2020 uitgebreid zal worden tot 100 procent.

Deze overeenkomst geldt voor alle Europese vestigingen van KLG Europe(acht vestigingen in Roemenië).
Door het ontbreken van opvolgers hebben de huidige eigenaren Ad en Kees Kuijken gezocht naar een sterke partij die de activiteiten van KLG Europe kan voortzetten en met de juiste strategie verder kan uitbouwen. Een van de belangrijkste criteria bij de keuze voor een nieuwe eigenaar was het behoud van de bestaande cultuur binnen KLG Europe, die de basis vormt voor de loyaliteit van de medewerkers binnen het bedrijf, naar de klanten, agenten en naar het hoge serviceniveau. Deze loyaliteit is ongetwijfeld de basis van het succes van de onderneming.
“Op het goede moment, op een verantwoorde manier, met een duidelijke visie en strategie de juiste beslissingen nemen, hoort bij goed ondernemerschap. Hierbij dien je ernstig rekening te houden met de continuïteit en groei van je bedrijf, de belangen van je personeel, je clientèle en je buitenlandse agenten en netwerken. Dit hebben wij altijd gezien als een van de kernwaardes van onze bedrijfsvoering en wij zijn ervan overtuigd dat dit een belangrijke pijler is geweest die aan het succes van KLG Europe heeft bijgedragen” aldus Ad en Kees Kuijken.

De contacten met Sinotrans zijn ontstaan door de intensieve samenwerking die KLG-ITM en Sinotrans hebben in China. Voor de 4PL, Control Tower en Supply Chain activiteiten die KLG-ITM uitvoert is Sinotrans een erg belangrijke partner. Mede omdat zij in nagenoeg iedere stad in China een vestiging hebben, evenals in bijna alle Zuidoost Aziatische landen aanwezig zijn. Zij zijn daarmee overigens ook de grootste logistieke dienstverlener in Azië.

Sinotrans ziet in KLG Europe’s medewerkers, klanten, leveranciers en exclusief agenten/partner netwerk de ideale stepping stone voor haar ontwikkeling in Europa. KLG heeft dagelijkse vertrekken met groupage en deelzendingen naar nagenoeg elke bestemming in Europa en combineert hiervoor eigen auto’s en charters voor delivery on wheels en zowel agenten als hub-and-spoke netwerken voor distributie van de last-mile. De sterke geografische dekking binnen het Europese continent van KLG Europe gecombineerd met de kracht van Sinotrans in Azië biedt klanten van beide bedrijven een voorsprong ten opzichte van de concurrentie. Beide partijen zien veel raakvlakken in elkaars bedrijfsvoeringen en visies en een enorme potentie in een geïntegreerde dienstverlening voor hun bestaande en potentiële klanten.
De activiteiten van KLG Europe zullen worden voortgezet onder de bekende bedrijfsnaam KLG Europe en de overname heeft geen consequenties voor personeel, management en partners waardoor alle bestaande contacten ongewijzigd blijven voor alle betrokken partijen.
Ad en Kees Kuijken blijven voorlopig in dienst van KLG Europe en staan garant voor een goede overdracht van de gehele organisatie. Ook nadien blijven beide heren in een adviserende functie beschikbaar voor het bedrijf.

Als nieuwe CEO is de heer Erik Loijen benoemd (huidig General Manager  KLG Europe Venlo) en deze wordt eindverantwoordelijk voor alle twaalf Europese vestigingen van KLG Europe (ruim 1100 medewerkers).
Met het hoofdkantoor in Beijing was Sinotrans al meer dan 60 jaar in China actief toen het in 2003 een beursgenoteerde onderneming werd en sindsdien een nog grotere naamsbekendheid en een nog groter klantenbestand heeft weten uit te bouwen. Sinotrans is nu de grootste geïntegreerde logistieke dienstverlener in China met als belangrijkste activiteiten expeditie, logistiek, opslag en terminal services, leasing van logistiek equipment en andere activiteiten (waaronder verscheping, trucking en expres service).
Sinotrans heeft het grootste logistieke netwerk op het vasteland van China met vestigingen in alle provincies en grote steden. Het is Sinotrans’ strategie om wereldwijd een toonaangevend geïntegreerd logistiek platform op te bouwen. Om deze globale strategie verder vorm te geven werkt Sinotrans momenteel aan een substantiële uitbreiding van hun overzeese netwerk, inclusief agentennetwerken in ontwikkelingslanden en eigendomsnetwerken in de ontwikkelde landen, waaronder Europa, Australië etc.Eind 2018 bedroeg de omzet van Sinotrans circa 10 miljard dollar en een totale activa van 9 miljard dollar. Sinotrans is beursgenoteerd zowel aan de beurs van Hongkong als aan de Shanghai Stock Exchange.
In Roemenië heeft KLG Europe acht vestigingen en circa 400 werknemers.
Kees Kuijken is naast Vice President van het Dutch Romanian Network tevens honorair consul van Roemenië in Nederland.

DRN on track and moving forward!

De DRN heeft onlangs haar advieskracht vergroot door een aantal ondernemers bereid te hebben gevonden in de Raad van Advies  zitting te nemen en deze Raad zal in de naaste toekomst nog worden uitgebreid. Daar naast zijn een aantal bedrijven die via een Comité van Aanbeveling  hun goede naam aan de DRN willen verbinden. Uiteindelijk zal het de dienstverlening aan de leden en de sponsoren van de DRN ten goede komen.

Wij verwijzen u voor nadere informatie naar de pagina Comité van Aanbeveling.
Voorts wordt de komende maanden stevig onderhandeld met diverse partijen om de leden bepaalde voordelen te kunnen bieden. Omstreeks medio oktober gaat een delegatie van het DRN bestuur naar Boekarest om aldaar de banden te verstevigen en zo mogelijk uit te breiden c.q. te stroomlijnen .

  • Het verdient derhalve de aanbeveling om het lidmaatschap van de DRN te overwegen, want bepaalde voordelen zijn alleen voor leden en/of sponsoren van toepassing. Als tijdelijke actie geldt voor nieuwe leden, als deze zich voor 1 november a.s. aanmelden dat zij pas per januari 2019 contributie plichtig zijn.

DRN-Expert Meeting: Maritieme Sector in de schijnwerpers

Op dinsdag 8 oktober a.s. organiseert de DRN een zogenoemde expertmeeting waarbij de Nederlandse maritieme sector in de ruimste zin van het woord centraal staat.


De Damen Shipyards Group in Gorinchem wil daarbij onze gastheer zijn en laten zien waar ze groot door zijn geworden. Nederland staat wereldwijd al eeuwenlang als zeevarende natie bekend en Damen Shipyards mag in deze zin zonder overdrijving Hollands Glorie worden Genoemd(denkend aan de boeken van Jan de Hartog) met hun 36 scheeps-en reparatiewerven over de hele wereld verspreid en daarbij neemt  Roemenië een prominente plaats in naast hun thuisland Nederland. En  toeleveranciers en verwante bedrijven zullen beamen dat het concern hoogwaardige werkgelegenheid biedt en daarbij ook de maakindustrie een belangrijke impuls geeft. En dat tot op vandaag(en hopelijk nog vele jaren) een familiebedrijf is, mag voor zo’n  concern bijzonder worden genoemd.


Tevens is de Port of Rotterdam International PoRint) aanwezig die  verantwoordelijk is voor de internationale deelnemingen van het Havenbedrijf Rotterdam. Dus de Roemeense Port of Constanta kan het een potentiële partner zijn om een strategische samenwerking mee aan te gaan, want tenslotte is Haven van Rotterdam  de grootste van Europa.
Daarnaast zal een rondleiding over een scheepswerf altijd imponeren en daarna onder het genot van een drankje en een hapje ervaringen uit te wisselen. In deze nieuwsbrief worden in aparte artikelen nog zaken toegelicht die direct en indirect een relatie hebben met dit speciaal event.
Als organisator van het event wil de DRN  u erop attenderen dat deelname kosteloos is, maar het aantal deelnemers gelimiteerd is.

  • Dus z.s.m. aanmelden kunt u door hier te klikken.
    Tevens kunt u dan kennisnemen van locatie, tijden en programma. Om veiligheidsreden is een tijdige aanmelding aan te bevelen om teleurstellingen te voorkomen.

Regeringscrisis in Roemenië

Vlak voor verschijnen van deze nieuwsbrief ontvingen wij het bericht dat de Roemeense regering in een ernstige crisis is geraakt. De huidige regering staat uit een coalitie bestaande de socialistische partij PSD met  als partijleider en tevens premier Viorica Dăncilă en de liberale partij ALDE met als partijleider Calin Popescu Tariceanu en tevens voorzitter van de senaat en qualitate qua Vice-President van Roemenië. Laatstgenoemde partij heeft zijn medewerking opgezegd en verlaat de regering. Ondanks dat er in de Roemeense Grondwet bepalingen staan opgenomen hoe gehandeld moet worden in dergelijke situaties zijn nog diverse scenario’s mogelijk, waarbij de  President Klaus Johannis ook een rol speelt.

Laatstgenoemde hoopt in november herkozen te worden.
Over de diverse scenario’s die nog mogelijk zijn, wordt gespeculeerd maar daar kan pas een zinnig woord over worden gesproken als de kruitdampen zijn opgetrokken.

Wij houden ons als DRN verre van partijpolitiek, maar hechten er wel waarde aan dat er binnen een redelijke termijn duidelijkheid komt, want een land moet geregeerd worden. Uiteraard spelen allerlei zaken zoals fiscale maatregelen, de nog vast te stellen c.q. te corrigeren rijksbegroting en kwaliteit van wetgeving een belangrijke rol. En wij houden vast aan de stelling “never waste a good crisis” want een crisis levert niet alleen bedreigingen op, maar vaak ook kansen.

Onderzoek naar vestigingsplaatsen en koopkracht in Roemenië

De GfK Group (Gesellschaft für Konsumforschung) is het grootste Duitse marktonderzoeksinstituut en een van de vier grootste marktonderzoeksorganisaties in de wereld. Deze gerenommeerde organisatie heeft een gedegen onderzoek gedaan naar interessante vestigingsplaatsen en het mede gerelateerd aan koopkracht en grondprijzen.

Over het hele land steeg het jaarlijkse netto inkomen per hoofd van de bevolking met 18% in 2018, tot 5.083 euro, van 4.556 euro in 2017 en 4.181 euro in 2016, volgens GfK-gegevens. De districten Botoșani, Vaslui, Călărași en Giurgiu vertegenwoordigen de extreme polen, met de laagste koopkracht.Overige districten met koopkracht onder het landelijk gemiddelde zijn Suceava, Neamț, Vrancea, Buzău, Ialomița, Teleorman, Olt, Mehedinti door Satu-Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Harghita, Covasna, Bacău, Iași, Brăila, Tulcea, Vâlcea, Dolj, Caraș-Severin, Gorj, Sălaj en Mureș zoals op bijgaande kaart in beeld gebracht.
De districten in de buurt van het gemiddelde niveau in het land vanuit het oogpunt van koopkracht zijn die landen die steden in de ontwikkelingsconcurrentie omvatten: Prahova, Argeș, Constanța, Alba en Arad. Hier wordt een aanzienlijke economische groei voorspeld, ze dienen als satellieten van de grote economische centra en profiteren van de investeringen van de spelers die hun activiteiten verplaatsen in de nabijheid van de grote economische centra die ontoereikend worden (Cluj, Timișoara, Brașov).Al deze steden bezetten topposities in de absorptie van Europese fondsen en infrastructuurontwikkeling. Arad heeft een groot aantal transportverbindingen met het Europese wegennet verzorgd, terwijl Alba Iulia de absolute nationale leider is onder de slimme steden in het land, die de meeste smart city- projecten geïmplementeerd.
De groep districten met bovengemiddelde koopkracht begint met Brașov en Sibiu op de kaart van de economische ontwikkeling van het land en de motoren van het centrale gebied van Roemenië. Gedurende vele jaren is hier een nieuw industrieel gebied van het land opgezet dat enorme investeringen aantrekt. Onderstaand een nadere beschouwing van deze twee districten en hun “hoofdsteden”:
Brasov
De stad Brasov heeft zich ontwikkeld op verschillende marktsegmenten, voornamelijk op het gebied van onroerend goed en zakelijke dienstverlening, vanwege het aantal mensen met technische vaardigheden en taalvaardigheden, de centrale geografische positionering, de lagere kosten voor andere locaties en de zeer goede levensomstandigheden. Tegelijkertijd heeft de provincie Brașov de meeste industriële parken in het land (10), na Prahova (15) en Cluj (11), en heeft de ontwikkeling van de auto- en detailhandel ook een enorme vlucht genomen in de woningbouw. Zo werd in 2017 het grootste aantal woningen in wooncomplexen in de post-communistische geschiedenis van Brașov voltooid.
Sibiu
Sibiu is op zijn beurt een magneet geworden voor investeerders die naar Roemenië komen en aantrekkelijk zijn voor de auto- en IT-industrie. De grootste industriële werkgever in de provincie en de gigant in de auto-industrie – Continental – breidde zijn investering in 2018 uit, gevolgd door andere grote spelers (Kika Automation) die hun activiteiten in deze regio overdragen.
Boekarest, Cluj, Timis en Ilfov
Cluj, Timiș en Ilfov en Boekarest, zijn de traditionele ontwikkelingscentra van het land (in rood) waar de koopkracht ten minste 20% boven het gemiddelde in het land ligt. Deze gebieden houden hun ontwikkelingspercentages stabiel en hebben de kwaliteit van “diffusors” van investeringen voor de aangrenzende gebieden waardoor ze positieve een spin-off bewerkstelligen.
Over het algemeen zijn de redenen voor de ontwikkeling van steden buiten Boekarest te  verklaren door het goedkope en goed opgeleide personeel . De industrieën die de beste kansen in dergelijke steden hebben gevonden, zijn de auto-industrie, IT en zakelijke dienstverlening. Een andere belangrijke factor is de transportinfrastructuur .
Naar schatting zijn Sibiu, Brașov, Arad, Constanta en Alba Iulia de steden die binnenkort een grotere ontwikkeling zullen doormaken dan Boekarest, juist omdat ze een goede infrastructuur hebben, maar ook wegens de aanwezige universitaire centra die de arbeidsmarkt zullen vormen. Last but not least, een andere factor die de kaart van lokale ontwikkeling verandert, is de dynamiek van kostenontwikkeling – de klassieke ontwikkelingsgebieden worden duur voor nieuwe investeerders (het geval van Cluj, dat in 2019 het duurste industrieterrein van het land heeft), en dit zorgt ervoor dat ze worden zich oriënteren op de minder bekende gebieden van het land.
Ook neemt de regionale concurrentie toe met de beschikbaarheid van Europese fondsen. In dit verband hebben sommige provincies strategieën en allianties aangenomen om de aantrekkelijkheid van deze fondsen te vergroten om hun infrastructuur te ontwikkelen, zoals het geval is bij de ‘Western Alliance’ – een alliantie tussen vier districten – Cluj, Timiș, Arad en Oradea – bedoeld om de kansen van financiering voor de regionale ontwikkeling te vergroten.

DRN verhoogt advieskracht in het najaar

Het is genoegzaam bekend dat de DRN een niet sectoraal gerichte organisatie is en dat betekent dat wij onze advieskracht gaan uitbreiden en kundige ondernemers hebben gevonden die ons daarin willen ondersteunen. Dus in de loop van september zullen  wij het “wereldkundig” maken.

Het is een logische ontwikkeling op het gegeven dat het aantal Nederlandse ondernemers in Roemenië is uitgegroeid tot ruim 5200! Ook groeit langzaam het aantal Roemeense bedrijven die in Nederland zaken willen doen.
Voorts zullen de voordelen voor leden een upgrade krijgen, want tenslotte dienen we hun vraag “What’s in it for me” te kunnen beantwoorden. Uiteraard staan nog een aantal netwerkbijeenkomsten op stapel waarover u nog wordt geïnformeerd. Dat wij voor onze sponsoren altijd een speciale plaats inruimen is natuurlijk vanzelfsprekend. Laat ons gerust weten als u suggesties heeft, want tenslotte zijn we een organisatie van en voor ondernemers.

Automotive-industrie stagneert wereldwijd maar is booming in Roemenië

De wereldwijde autoverkopen en autoproductie in 2018 noteerden de eerste daling van de afgelopen negen jaar en 2019 zal naar verwachting uitdaging blijven voor de auto-industrie om het tij te keren, zoals een Euler Hermes-studie laat zien.


De verkoop van nieuwe lichte voertuigen zou in de VS moeten dalen (-2 procent tot 16,8 miljoen eenheden), als gevolg van minder duurzame financiering en toegenomen concurrentie met de groeiende tweedehandsmarkt. In China, de grootste automarkt (goed voor meer dan 29 procent van de wereldwijde verkoop vorig jaar), begon de verkoop in een traag tempo in 2019 en zou alleen geleidelijk moeten profiteren van een herstel van belastingprikkels voor consumentenvertrouwen en emissiemandaten – twee kwesties die hebben geleid tot de eerste omzetdaling na bijna drie decennia in 2018. De EU-markt zal ernaar streven om stagnatie gedurende het hele jaar te voorkomen en zal volatiele maandelijkse verkoopprestaties hebben vergeleken met turbulentie vorig jaar veroorzaakt door de introductie van de Global Lightweight Light Vehicle Testing Procedure (WLTP) )

Enigszins in tegenstelling tot de ontwikkelingen in andere ontwikkelde landen, maakt de automobielsector in Roemenië een gunstige periode door, met opeenvolgende stijgingen van de laatste vijf jaar van nieuwe auto-aankopen op nationaal niveau. De groei van 20 procent in 2018, gevolgd door een stijging van 6 procent in het eerste kwartaal van 2019, zou een ander positief jaar kunnen markeren. Export blijft de belangrijkste hefboom voor groei, waarbij het aantal geëxporteerde auto’s elk jaar het aantal geïmporteerde auto’s aanzienlijk overtreft, waardoor een handelsoverschot op de betalingsbalans wordt gewaarborgd.
Wat betreft de wereldwijde trends, wordt de neiging om benzineauto’s te gebruiken ten koste van diesel ook nationaal bevestigd, met het aandeel van de premies tot 2/3 van het totaal, vergeleken met ongeveer 55 procent in 2018. Elektrische en hybride auto’s groeien ook in gewicht, maar hebben nog steeds geen significant volume.
De grootste impact op de Europese auto-industrie in de komende jaren zal waarschijnlijk niet optreden als gevolg van de Brexit, noch als gevolg van het opleggen van tariefbeperkingen voor de Verenigde Staten, maar voor de aanpassing aan de eigen EU-regelgeving voor koolstofhefboomwerking.

Voor de toeleveringsbedrijven van de automotive-sector liggen hier dus duidelijk kansen nu het elders stagneert. Dus tijd om de bakens te verzetten?