Dutch Romanian Network

vlaggen-nl-roDutch Romanian Network (DRN) is een ondernemersplatform voor Nederlandse ondernemers die handelscontacten onderhouden in Roemenië. Andersom bieden wij ons platform ook aan Roemeense ondernemers met een zakelijke belangstelling voor Nederland.

Roemenië heeft de afgelopen jaren een snelle sociale en economische ontwikkeling doorgemaakt en grote hervormingen doorgevoerd. Met de toetreding tot de EU is dit proces voltooid en waren er voor ondernemers geen obstakels meer om de kansen in Roemenië ten volle te benutten. Hiermee groeide de behoefte aan inzicht en informatie over de Roemeense markt.

In 2007 werd daarom het Dutch Romanian Network opgericht. Sindsdien is het ledental flink gegroeid en worden onze netwerkbijeenkomsten onder grote belangstelling bezocht. Niet zo gek, want dat zijn de momenten om uw toekomstige klanten en handelspartners te ontmoeten en uw kennis over de markt aan te scherpen. En daarmee investeert u weer in de concurrentiekracht van uw bedrijf.

Wat doet DRN

Internationaal opererende ondernemers ervaren vaak dat individueel opereren veelal leidt tot versnippering, hogere kosten en verlies van concurrentiekracht. Dutch Romanian Network (DRN) biedt ondernemers een platform waar samenwerkingsverbanden met een cross sectoraal karakter mogelijk worden gemaakt. Deze samenwerkingsverbanden blijken tijdens de huidige economische crisis van cruciaal belang. Ook bij overheden, waar een individuele ondernemer nauwelijks een voet tussen de deur krijgt, leggen wij door ons netwerk in te schakelen snel contact en helpen we u de dialoog te starten.

Bestuursleden

Dutch Romanian Network (DRN) is een non-profit ondernemersnetwerk, bestaande uit onbezoldigde bestuursleden. Wij verrichten onze diensten voor leden daarom kosteloos. Voor ondernemers die incidenteel behoefte hebben aan onze expertise, vragen wij een bescheiden vergoeding.


 

Geert van de Guchte
Geert van de GuchteVoorzitter
ING
Ben Jager
Ben JagerExecutive President
Honorair Consul Generaal
Natasja Hart
Natasja HartSecretaris/Penningmeester/Vice President
Hart & Anders
Kees Kuijken
Kees KuijkenVice President
KLG Europe – Honorair Consul
Richard Reese
Richard ReeseVice President
Amsterdam School of International Business