Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling is een door de Stichting Dutch Romanian Network aangezochte verzamelde groep personen van aanzien die zich onbezoldigd en vertrouwelijk verbinden om de goede naam van het Dutch Romanian Network te garanderen. Daartoe onderschrijft en draagt het comité de doelstellingen, missie en visie van de organisatie publiekelijk uit, werft in de eigen netwerken en daarbuiten sympathisanten en zijn bereid om uit hun netwerk medewerking te geven voor pro Deo diensten als lezingen, of om (vertrouwelijke) adviezen in te winnen.

Leden van het comité hebben geen statutair vastgelegde bestuurlijke rechten ten opzichte van de organisatie. Het lidmaatschap geldt als een erefunctie, waarvoor tevens opgaat dat noblesse oblige van toepassing is, zoals het jaarlijks vaststellen van een ondernemer die zich heeft onderscheiden door sociaal ondernemerschap. Deze is vormgegeven in de Romanian Business Award.

KPMG Meijburg & Co

Jens Karreman

Partner International Tax and Transfer Pricing en voormalig Tax Inspector Belastingdienst APA Team

Damen Shipyards Group

Kommer Damen

President Damen Shipyards Group

Agricover Credit IFN

Robert Rekkers

CEO en voormalig CEO Banca Transylvana

Netrom Software

Han in ’t Veld

Managing Director(Breda en Craiova)