About Ron Schutte

This author has not yet filled in any details.
So far Ron Schutte has created 295 blog entries.

Boekarest versus Cluj-Napoca – Een vergelijkende analyse

Wellicht geïnspireerd door het optreden op de laatste Romanian Business Day van Robert Rekkers(CEO Agricover-Boekarest) en Wouter Reijers(Honorair Consul-Cluj-Napoca) heeft Ernst&Young(EY) in het kader van de huidige technologische, demografische en culturele veranderingen in Roemenië een vergelijkende analyse uitgevoerd van de twee van de grootste steden van het land: Boekarest en Cluj-Napoca.

De analyse is bedoeld om de belangrijkste verschillen en de ontwikkelingsgraad van de demografie, het onderwijs, de economie, de cultuur en het toerisme van elke stad te identificeren. Tegelijkertijd bood het een nuttig perspectief voor zowel bewoners als degenen die van plan zijn een bedrijf te openen in een van de steden..
Boekarest is de stad met het grootste aantal inwoners en het belangrijkste industriële en commerciële centrum van het land. Volgens Oxford Economics was het in 2017 een van de best presterende steden, met een hogere economische groei dan het Europese gemiddelde. Dit komt grotendeels door de dienstverlenende sector, die steeds belangrijker wordt voor de hoofdstad, met een aandeel van 23 procent van het bbp in 2017.

Cluj-Napoca werd echter 29e in een ranglijst die de kwaliteit van het leven meet in 72 Europese steden, 26 plaatsen hoger dan in Boekarest. Cluj scoort beter dan de hoofdstad, niet alleen op het gebied van kwaliteit van leven, maar ook voor veiligheid, medische voorzieningen, transportdiensten en file management, volgens de gegevens van het Numbeo-centrum(Numbeo uit Servië is ’s werelds grootste database van door gebruikers bijgedragen gegevens over steden en landen van de hele wereld. Numbeo biedt actuele informatie over de leefomstandigheden in de wereld, waaronder de kosten van levensonderhoud, indicatoren voor huisvesting, gezondheidszorg, verkeer, criminaliteit en vervuiling).
De kosten van huur in relatie tot inkomen werpen een probleem op in de stad Transylvanië, aangezien het bijna twee punten hoger is dan in Boekarest (12.6 versus 11).
Zo brengt de vergelijking tussen Boekarest en Cluj-Napoca informatie naar voren die relevant is voor de economische omgeving, zowel voor degenen die denken aan het openen van een bedrijf op zichzelf of misschien een plaats kiezen om een ​​carrière te ontwikkelen.
De conclusies van het onderzoek van EY Romania op basis van de meest recente gegevens van het National Institute of Statistics (INS) en het National Trade Register Office (ONRC) laten het volgende zien:

De bevolkingsgroei ligt in Cluj stabieler dan in Boekarest. De bevolking van de hoofdstad is in de afgelopen 5 jaar (2013-2017) met ongeveer 55.000 inwoners (0,7 procent) gedaald. Aan de andere kant steeg het aantal inwoners van de stad Cluj-Napoca in deze periode met ongeveer 2 procent.
2. Boekarest importeert menselijk kapitaal door het grootste aantal immigranten aan te trekken in vergelijking met andere steden, terwijl Cluj in dit hoofdstuk een klein verlies boekt. De toename van het aantal inwoners in Cluj in de afgelopen 5 jaar is voornamelijk gebaseerd op positieve natuurlijke groei. Ter vergelijking: de negatieve natuurlijke toename geregistreerd in Boekarest heeft als effect dat de bevolking van de hoofdstad afneemt.
3. Beide steden hebben een gestage stroom studenten, maar Boekarest, met meer dan 30 universiteiten, heeft de meeste afgestudeerden met potentie om deel te nemen aan de arbeidsmarkt.
4. In Cluj is het percentage werknemers in de totale bevolking hoger dan in Boekarest (50 procent versus 43 procent), zelfs op IT-gebied. De stad Transylvanië blijft de leider in het aantal werknemers in het veld ten opzichte van de bevolking (1,9 procent versus 1,4 procent).
5. In de referentieperiode van 5 jaar was het werkloosheidspercentage op lokaal niveau hoger in Boekarest, en bleef het dus stabiel gedurende de geanalyseerde periode (1,3 in 2017), vergeleken met Cluj-Napoca (0,7 in 2017).
6. De hoogste huurprijs is geregistreerd in Cluj-Napoca – ongeveer 3 procent hoger dan in Boekarest. Ook in Cluj zien we een kostenpost van 20 procent hoger voor een vierkante meter voor woningen aan de rand van de stad. Maar Boekarest is duurder voor nutsbedrijven (water, elektriciteit), + 3 procent, maar ook voor dineren in restaurants – tot 20 procent.
7. Met een aantal woningen 6 keer hoger dan in Cluj (850.000 vs. 142.000) vanwege de grotere omvang, doet de hoofdstad het in termen van leefruimte slechter. De huizen in Boekarest zijn gemiddeld kleiner met ongeveer 4 vierkante meter. En als het gaat om groene ruimte, genieten de inwoners van Cluj er meer van, met 4 vierkante meter extra per capita (21,4 vierkante meter in Boekarest versus 25,3 vierkante meter in Cluj Napoca).
8. De grootste toename van de registraties van nieuwe bedrijven en eenmanszaken in 2017 vond plaats in Cluj, met 50 procent meer in vergelijking met 2016 (5.674 versus 8.532). Hoewel de stijging voor Cluj hoger is (50 procent versus 23 procent), werden 70 procent meer bedrijven in absolute waarden in Boekarest opgezet.

De geanalyseerde gegevens van de twee steden bevestigen dat Cluj de belangrijkste concurrent van de hoofdstad is met zijn hoge levensstandaard, het management van de beroepsbevolking door de lage werkloosheid, de toename van het aantal werknemers, impliciet de toename van het aantal inwoners en het aantal toeristen, het ontwikkelen van een strategie om de economie te stimuleren door middel van partnerschappen met lokale universiteiten op basis van innovatie, technologie, onderzoek en IT.

De negatieve demografische veranderingen zullen de economische ontwikkeling van de hoofdstad beïnvloeden.De economische groei in Boekarest vertraagt ​​in de komende vijf jaar naar een groei van 2,3 procent van het BBP, terwijl er in 2017 een stijging was van 7,2 procent, volgens schattingen van Oxford Economie. De actieve bevolking van de hoofdstad is de laatste jaren met ongeveer 3 procent gedaald en de verwachting is dat deze de komende 5 jaar hetzelfde tempo van achteruitgang zal blijven houden, wat gevolgen zal hebben voor het creëren van banen in de hoofdstad.
“Aangezien het belastingstelsel in Roemenië een eenheid is, is het belastingniveau van de autoriteiten zeer beperkt en vindt de concurrentie om investeringen aan te trekken plaats in andere sectoren dan belastingen. Het is daarom mogelijk dat een betere geografische locatie (nabijheid van de westelijke grens van het land) en lokaal infrastructuurbeleid doorslaggevende factoren zijn die tot een spectaculaire groei van Cluj leiden in vergelijking met Boekarest. Bovendien is er sprake van positieve ontwikkelingen van andere grote steden in Roemenië, zoals Timisoara, Iasi ,Oradea en Alba Iulia zegt Gabriel Sincu, associate partner bij de afdeling Belasting en juridische bijstand, EY Romania .

Het EU-voorzitterschap van Roemenië: Een pittige agenda!

Een Brexit-deadline in maart, verkiezingen voor het Europees Parlement in mei, het beheren van de huidige agenda voor de ontwikkeling van het wetgevingskader – slechts enkele van de uitdagingen waarmee Roemenië wordt geconfronteerd gedurende zijn zes maanden belast met het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.
In januari 2019 nam Roemenië voor de eerste keer het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over – een van de belangrijkste Europese instellingen in Brussel, met belangrijke wetgevende en uitvoerende bevoegdheden. Een half jaar lang staat Roemenië centraal in de Europese besluitvorming en speelt het een belangrijke rol bij de inspanningen om het Europese project te ontwikkelen en te consolideren en de samenwerking tussen de lidstaten te versterken.
Het roulerend voorzitterschap van de Raad van de EU biedt de houder de gelegenheid om de Europese inzet te bevestigen en rechtstreeks bij te dragen aan de ontwikkeling van het blok. Aangezien dit de organisatie van talrijke evenementen op hoog niveau inhoudt, geniet de staat wiens beurt het is een goed extern zicht. Dit kan worden aangewend voor economische doeleinden, commerciële of investeringen, toerisme en culturele promotie.
Daarnaast hebben nationale inspanningen aan het roer van het EU-voorzitterschap langetermijneffecten door het contact op hoog niveau met nationaal politiek leiderschap, langetermijnconsolidering van het openbaar bestuur en de zichtbaarheid die het land wordt geboden, aangezien het elite Europese politieke en technische vergaderingen.
“Het EU-voorzitterschap bekleden is een primeur voor ons land en een gelegenheid om aan te tonen dat we in staat zijn om zo’n belangrijke taak te vervullen door een goede planning en coördinatie op nationaal niveau, en een duurzame dialoog met de EU-instellingen en de lidstaten van de Europese Unie”, aldus functionarissen van het Roemeense Ministerie van Buitenlandse Zaken (MAE).
Het mandaat van Roemenië wordt gekenmerkt door twee belangrijke aspecten: het voor de eerste keer aanhouden van deze rol en verkiezingen voor het Europees Parlement.
“De veronderstelling van het voorzitterschap […] vereist een uitzonderlijke inspanning om een ​​nationale visie op de toekomst van de Europese Unie te consolideren en de bestuurlijke capaciteit te vergroten die nodig is om dit mandaat uit te oefenen”, aldus het MAE. “Het voorzitterschap van Roemenië moet optreden als een eerlijke bemiddelaar, verantwoordelijk voor het bevorderen van de onderhandelingen van de Raad over EU-wetgeving, zorgen voor de continuïteit van de EU-agenda en goede samenwerking tussen de lidstaten en de Europese instellingen.”

Drie missies
De eerste taak van Roemenië is het plannen en houden van vergaderingen binnen de verschillende Raadsformaties (met uitzondering van de Raad Buitenlandse Zaken) en zijn werkgroepen. Het voorzitterschap betekent in de allereerste plaats de plicht om tijdens de bijeenkomsten die Roemenië in Brussel zal houden, Europese belangen te bevorderen door te zorgen voor een behoorlijk onderhandelingskader.
De inspanningen zullen vooral gericht zijn op het presenteren van compromisvoorstellen die kunnen leiden tot de goedkeuring van gemeenschappelijke standpunten van de lidstaten. Het presiderende land moet ook als facilitator optreden, verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van de werkzaamheden van de Raad inzake Europese wetgeving, zorgen voor de continuïteit van de EU-agenda, goed georganiseerde wetgevingsprocedures en samenwerking tussen lidstaten.

De tweede missie bestaat erin de Raad te vertegenwoordigen in de betrekkingen met de andere instellingen van de Unie, met name de Europese Commissie en het Europees Parlement. In zijn werk werkt het voorzitterschap nauw samen met de voorzitter van de Europese Raad en met de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

De derde missie is om de EU in dialoog met externe partners te vertegenwoordigen door de tijdelijke vervanging van de hoge vertegenwoordiger in situaties waarin deze niet kan deelnemen.
De concrete verplichtingen van de rol vertalen zich in de nodige middelen voor het houden van ministeriële vergaderingen in Brussel, op ambassadeursniveau en meer dan 150 werkgroepen op het niveau van de Raad. In dit formaat worden 200 – 300 wetgevingsdossiers besproken tijdens meer dan 1500 formele en informele vergaderingen.
Voor praktische doeleinden zijn de voorzitterschappen gegroepeerd in een trio, dat een samenhangend algemeen kader biedt voor het werk van de Raad voor een ononderbroken periode van 18 maanden.
Recente voorzitterschappen zijn geëvolueerd in een complexe Europese en internationale context, met typisch drie situaties:
1) beheer van de huidige agenda voor de ontwikkeling van het wetgevingskader;
2) beheer van reacties op huidige / bekende crises (financieel systeem, migratie, enz.);
3) het beheren van antwoorden op onbekende crises, die op dit moment moeilijk te voorspellen zijn.

Het drielandenmandaat
De lidstaten die als president werken, werken in groepen van drie, genaamd trio’s, in een systeem dat is ingevoerd door het Verdrag van Lissabon in 2009. Het trio stelt langetermijndoelen vast en bereidt een gemeenschappelijke agenda voor, waarin de onderwerpen en belangrijke kwesties worden geregeld die moeten worden aangepakt de Raad gedurende 18 maanden.


Op basis van dit programma stelt elk van de drie landen zijn eigen, meer gedetailleerde programma op voor de zes maanden van zijn mandaat. Roemenië, Finland en Kroatië zullen samenwerken om langetermijndoelstellingen vast te stellen en een gemeenschappelijke agenda voor 1 januari 2019 tot 30 juni 2020 op te stellen. Het programma van de drie landen omvat een inleidende paragraaf waarin het actiekader, de missie en de contexten van de drie voorzitterschappen. De thematische afdelingen van het document waren gebaseerd op de structuur van de Strategische agenda van de Unie in Times of Change, zoals overeengekomen tijdens de Europese Raad van 27 juni 2014, waarin de gemeenschappelijke doelstellingen worden voorgesteld die door de drie voorzitterschappen zijn overeengekomen voor januari 2019 – juni 2020, over de volgende vijf prioriteitsgebieden: banen, groei en concurrentievermogen; burgers machtigen en beschermen; energie- en klimaatbeleid; vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid; versterking van de rol van de EU als mondiale speler.
De MAE ondertekende het programma op de Raad Algemene Zaken in Brussel begin december. Volgens de gewoonte presenteerde de afgevaardigde Roemeense Minister van Europese Zaken, George Ciamba, de belangrijkste elementen van het gezamenlijke werkprogramma van de EU-Raad voor de komende 18 maanden namens de presidenten van Roemenië, Finland en Kroatië.

“Er zijn drie hoofddoelen voor het trio van het voorzitterschap: het behoud van de Europese eenheid en de consolidatie van ons Europese project, essentieel in de context van het Brexit-proces en van de verkiezingen voor het Europees Parlement; inachtneming van overeengekomen politieke prioriteiten op Europees niveau; en effectieve communicatie over de toekomst van Europa “, zei Ciamba.
De afgevaardigde minister drukte de toezegging van Roemenië uit, als het eerste voorzitterschap van het huidige trio, om te zorgen voor een gemakkelijke overgang van het trio van Estland naar Bulgarije en Oostenrijk en alle nodige stappen te ondernemen om de Europese agenda en de steun van de lidstaten en Europese instellingen te bevorderen in dit verband.

Klaus Iohannis: Roemenië is klaar
Roemenië is bereid het voorzitterschap te houden, verzekerde voorzitter Klaus Iohannis, sprekend in Wenen op het Europees-Afrikaanse forum op hoog niveau.
“We zijn klaar en we zullen laten zien dat we een goed presidentschap kunnen hebben,” zei Iohannis. “Dit forum is buitengewoon belangrijk en komt op het juiste moment, aangezien het Oostenrijkse voorzitterschap eindigt en we al het Roemeense voorzitterschap betreden. De relatie tussen Europa en Afrika groeit en we willen het transformeren van een relatie waarin Europa ontwikkelingshulp heeft geboden in een relatie tussen gelijkwaardige partners die bereid zijn samen te werken en zich te ontwikkelen “, aldus Iohannis.

Tijdens de Europese bijeenkomst in Brussel benadrukte hij ook het belang van het cohesiebeleid en het gemeenschappelijk landbouwbeleid in relatie tot de nieuwe begroting van de EU.
“In het debat over de toekomstige meerjarenbegroting van de Unie dankte de president van Roemenië voor de inspanningen van het Oostenrijkse voorzitterschap in dit dossier, waarbij hij benadrukte dat dit een staat is die het voorzitterschap van de Raad van de EU overneemt op Op 1 januari 2019 zal ons land optreden als eerlijke tussenpersoon en zal het dezelfde aanhoudende tempo van gesprekken blijven voortzetten om vooruitgang te boeken in de onderhandelingen “, aldus een woordvoerder van de president.
Iohannis verwelkomde de oprichting als een tijdelijk ijkpunt voor najaar 2019 voor een akkoord op het niveau van de Europese Raad, en zei dat deze toezegging een ambitieus tempo van onderhandelingen zou opleveren, ook tijdens het Roemeense voorzitterschap.
“Vanuit het oogpunt van de prioritaire doelstellingen voor ons land, als lidstaat, met betrekking tot de nieuwe begroting, wees de president van Roemenië op het belang van het cohesiebeleid en het gemeenschappelijk landbouwbeleid, zoals ook door andere lidstaten wordt gesteund . Klaus Iohannis benadrukte het belang van een realistische benadering in toekomstige besprekingen, namelijk de noodzaak om de nieuwe prioriteiten en uitdagingen van de Unie op dezelfde manier te accommoderen via deze nieuwe begroting, “voegde ambtenaren toe.
Roemenië neemt ook de verantwoordelijkheid op zich voor het beheer van de interne dimensie van migratie en zal blijven werken aan het identificeren van oplossingen.

Wat de externe betrekkingen van de Unie betreft, bespraken de Europese leiders thema’s die verband hielden met de EU-top – Arabische Liga die op 24 en 25 februari wordt gehouden.

Tegelijkertijd hebben leden van de Europese Raad de recente ontwikkelingen in de Azov-zee en de Straat van Kerch benaderd, aangezien Rusland zijn militaire macht tegen Oekraïne gebruikt, en uiting geeft aan haar diepe bezorgdheid over de spanningen in de regio.
“De president van Roemenië bevestigde opnieuw de toewijding en steun van ons land voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne, binnen de internationaal erkende grenzen,” aldus functionarissen.
Het thema klimaatverandering werd ook behandeld in de context van de recente presentatie door de Europese Commissie van de voorgestelde strategie op dit gebied, getiteld A Clean Planet for All. Debatten over dit onderwerp zullen tijdens de ambtstermijn van Roemenië worden voortgezet.

Klimaatverbetering
Het thema klimaatverandering werd ook behandeld in de context van de recente presentatie door de Europese Commissie van de voorgestelde strategie op dit gebied, getiteld A Clean Planet for All. Debatten over dit onderwerp zullen tijdens de ambtstermijn van Roemenië worden voortgezet.

Op het gebied van veiligheid en defensie verwelkomde de Europese Raad de vooruitgang, waaronder de uitvoering van PESCO(Permanent gestructureerde samenwerking), de versterking van de militaire mobiliteit en de onderhandelingen over het Europees Defensiefonds, en de goedkeuring van het PSAC Civil Compact. President Iohannis verwelkomde de goedkeuring van het pact, waarin de toegevoegde waarde van de EU op het gebied van civiele crisisbeheersing wordt benadrukt, aldus een woordvoerder van de presidentiële administratie.
Europese leiders wisselden ook van gedachten over de uitkomst van de dialoog en het overleg met de burgers van de lidstaten, op basis van het verslag van het Oostenrijkse voorzitterschap in samenwerking met Roemenië als toekomstige houder van het roterend voorzitterschap.

“De Roemeense president verwelkomde de resultaten van het burgeroverleg over de toekomst van de Unie, en benadrukte dat zijn land dit initiatief vanaf het begin heeft gesteund, zeer nuttig om de verwachtingen van de Europese burgers te vormen in de context van reflectie over de toekomst van de Unie. de EU en met het oog op de informele top in Sibiu van mei 2019 “, aldus de functionarissen.
Op de grotere Eurotop hebben de Europese leiders de besprekingen voortgezet over de verdieping van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Iohannis verwelkomde inspanningen om de EMU te versterken en bevestigde de steun van zijn land voor dit doel.

Wat de Brexit betreft, zijn de Europese leiders overeengekomen dat de terugtrekkingsovereenkomst met het VK en de EU niet kan worden heropend. President Iohannis heeft de aanpak van de EU-27 volledig gesteund en aangegeven dat Roemenië de besprekingen over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK zo snel mogelijk in zijn ambtstermijn wil beginnen.

Viorica Dancila: vier pijlers voor het mandaat
Voor de premier Viorica Dancila zijn de prioriteiten van het Roemeense voorzitterschap in vier pijlers ondergebracht: Europa van convergentie, Europa van veiligheid, Europa – wereldspeler en Europa van gemeenschappelijke waarden.

Convergentie
Ze voegde eraan toe dat de eerste pijler – het Europa van de convergentie – gebaseerd is op “groei, cohesie, concurrentievermogen, connectiviteit”.
“Convergentie en cohesie om te zorgen voor duurzame en rechtvaardige ontwikkeling voor alle Europese burgers zijn van essentieel belang voor de bevordering van een verenigd Europa en voor het vergroten van het mondiale concurrentievermogen van de EU.
Dit moeten mijlpalen van actie op Europees niveau zijn en tegelijkertijd de belangen van Roemenië als EU-lidstaat weerspiegelen. De besluiten over de toekomst van het Europese beleid moeten worden weerspiegeld in de financieringsprioriteiten van de Unie. Als zodanig zal het Roemeense voorzitterschap van de Raad van de EU bijdragen aan het projecteren van het volgende meerjarig financieel kader na 2020 met het oog op het bereiken van de doelstellingen in de komende zeven jaar om te zorgen voor het evenwicht tussen beleid dat groei en convergentie in de gemeenschap genereert. ruimte, “zei Dancila.
Volgens haar heeft het voorzitterschap van Roemenië tot doel “het economische, financiële en fiscale werk te bevorderen om groei en investeringen te stimuleren en structurele hervormingen te ondersteunen” en bij te dragen aan “de versterking van de EMU”.
Over hetzelfde thema van convergentie, vervolgde zij, heeft het Roemeense voorzitterschap belangstelling voor de sociale dimensie door de implementatie van de Europese pijler van sociale rechten. Dancila voegde hieraan toe dat een andere richting “de bevordering van onderzoek en innovatie” is en ten eerste “digitalisering en connectiviteit als sleutelfactoren voor het vergroten van het concurrentievermogen van de Europese industrie”.
“De digitalisering van de Europese industrie zal een nationaal onderwerp met een eerste prioriteit zijn dat op EU-niveau moet worden bevorderd. We zullen de diversificatie van de huidige industriële basis in de EU stimuleren door de digitalisering te bevorderen en kunstmatige intelligentie in industriële processen te implementeren, “zei ze.
De premier merkte op dat een andere prioriteit connectiviteit is.
“Zorgen voor echte convergentie (…) hangt direct af van het maken van allerlei verbindingen, vooral in minder ontwikkelde gebieden. Het verbinden van deze regio’s met de rest van Europa in alle mogelijke vormen via transport-, energie- of digitale netwerken is een van de veiligste en meest efficiënte manieren van ontwikkeling. Connectiviteit zorgt voor de functionele circulatiestromen van grondstoffen, natuurlijke hulpbronnen, energie en menselijke hulpbronnen, essentieel voor economische ontwikkeling, “zei de premier.

Europa van veiligheid
Dancila breidde ook uit naar een andere pijler – Europa van veiligheid.
“Met betrekking tot de interne veiligheid zullen we ons concentreren op het verbeteren van de samenwerking en interoperabiliteit op Europees  niveau tussen specifieke nationale systemen en structuren. We zijn vooral geïnteresseerd in het beschermen van burgers, bedrijven en openbare instellingen in de online ruimte en het vergroten van de veerkracht van de Unie tegen cyberaanvallen.

Cybersecurity kan niet langer als optioneel worden beschouwd, dus elk project met betrekking tot de informatiemaatschappij moet rekening houden met de cyberbeveiligingscomponent “, onderstreept de premier.

Migratie
Ze bracht ook een ander belangrijk onderwerp naar voren op de Europese agenda: migratie. “Het is een is een buitengewoon moeilijke kwestie en men is niet in geslaagd om een ​​unitaire positie van de lidstaten samen te brengen, en daarom zijn we van plan nieuwe oplossingen te formuleren die een efficiënt en duurzaam beheer garanderen. Wij zijn met name geïnteresseerd in de versterking van de buitengrenzen van de EU, onder meer door de operationele capaciteit van het Europees grens- en kustwachtagentschap te versterken. Het is ook in onze ogen belangrijk om de samenwerking met de landen van herkomst en doorreis te bevorderen en ik ben ervan overtuigd dat de meest effectieve manier om migratie aan te pakken is om de diepere oorzaken ervan, de bron van dit fenomeen, te bestrijden “, zei Dancila.
Bron: Business Review

Crăciun fericit, mult noroc mai departe şi un an mai bun!!

‘You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards.’ Dit zei wijlen Steve Jobs tijdens een speech op de Universiteit van Stanford. Hij zegt hier iets fundamenteels om te begrijpen waarom we graag terugkijken. Ons brein probeert voortdurend een logische invulling te geven aan een gebeurtenis.

Maar dat lukt niet altijd. De wereld om ons heen begrijpen is een complexe aangelegenheid. Juist door terug te kijken gaan we de verbanden zien en begrijpen waarom iets gebeurt zoals het gebeurt.Het einde van het jaar nadert en je ontkomt er toch niet aan, ook jij zult de komende dagen terugblikken op het afgelopen jaar. Maar als het goed is weet je nu iets beter waarom je dit doet en weet je ook dat terugblikken alleen maar gaat helpen in de toekomst. Dus terugkijken om vooruit te gaan. Mits je natuurlijk durft te erkennen dat je fouten hebt gemaakt en dat die ervaringen kunnen helpen in 2019.
De kunstenares Corry Ammerlaan van Niekerk maakte de sculptuur “Gebundelde samenwerking” en gaf daaraan de betekenis dat “De samenwerking omhoog tillen door een bundeling van krachten; zo kunnen we met elkaar de hele wereld aan”. Het inspireert het Dutch Romanian Network in hun samenwerking met Roemenië om naast hun te gaan staan en niet belerend tegenover hun en onze “werkelijkheid” als zaligmakend te duiden. Dan zal er wederzijds begrip en vertrouwen ontstaan en zal er een klimaat ontstaan waar ruimte is voor een vruchtbare samenwerking.
Media schijnen te willen uitvergroten waar landen onderling in verschillen, maar vrijwel nooit wat landen verenigd.Daarentegen komt  het begrip consensus bereiken bij politici  niet in hun woordenboek voor. Het is dan ook niet vreemd als zij in geloofwaardigeid inboeten, want juist door te blijven hameren op verschillende perspectieven en verschillende benaderingen te hanteren zullen zij die werkelijkheid niet beter gaan begrijpen.

Rest ons u sfeervolle Kerstdagen en een gezond en succesvol en uitdagend 2019 toe te wensen!
Ofwel
Crăciun fericit, mult noroc mai departe şi un an mai bun!!

DRN verwelkomt Mazars als nieuw lid

Mazars is een internationale, geïntegreerde en onafhankelijke organisatie. Zij zijn gespecialiseerd in audit, accountancy, fiscale dienstverlening en advies. Mazars is in 86 landen actief, waaronder Roemenië en Nederland. Wereldwijd werken 2000 professionals verspreid over 300 Mazare-vestigingen.
Vandaag de dag wordt er veel van u verwacht. U hoort van alle markten thuis te zijn, waardoor de focus niet altijd op de goede plek ligt. Dit maakt het lastig om de actuele ontwikkelingen en juiste inzichten in uw vakgebied bij te houden. Mazars University is het opleidings- en kennisinstituut voor uw ontwikkeling.

Voor nadere informatie: www.mazars.ro ; contactpersoon: edwin.warmerdam@mazars.ro

Roemenië Voorzitter van de Europese Raad in 2019

Met ingang van 1 januari a.s. zal  Roemenië voor een periode van 6 maanden de rol van voorzitter van Europese Raad vervullen. Deze Europese Raad mag niet worden verward met de Raad van Europa. De Europese Raad is de EU‑instelling die de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de Europese Unie bepaalt. De leden ervan zijn de staatshoofden en regerings­leiders van de lidstaten, plus zijn voorzitter en de voorzitter van de Commissie.
Het voorzitterschap speelt een voortrekkersrol bij de werkzaamheden van de Raad inzake EU-wetgeving en zorgt daarbij voor de continuïteit van de EU-agenda, ordelijke wetgevingsprocessen en samenwerking tussen de lidstaten. Daarom moet het voorzitterschap optreden als een eerlijke en neutrale bemiddelaar. Het voorzitterschap leidt de zittingen van de verschillende Raadsformaties (uitgezonderd de Raad Buitenlandse Zaken) en de vergaderingen van de voorbereidende Raadsinstanties, waaronder vaste comités (zoals het Comité van permanente vertegenwoordigers: het Coreper) en werk‑groepen en comités die zeer specifieke onderwerpen behandelen. Het voorzitterschap vertegenwoordigt de Raad in zijn betrekkingen met de andere EU‑instellingen, in het bijzonder met de Commissie en het Europees Parlement. Het moet overeenstemming over wetgevingsdossiers trachten te bereiken via trialogen, informele onderhandelingen en vergaderingen van het bemiddelingscomité.
Tijdens het Roemeense voorzitterschap vinden twee belangrijke Europese events plaats en dat is op de eerste plaats de Brexitdatum van 29 maart a.s. Een gebeurtenis van grote betekenis en invloed zal hebben op de EU. Een andere belangrijke gebeurtenis zullen de Europese verkiezingen zijn die van 23 tot en met 26 mei a.s.plaatsvinden en daarbij zal het Roemeense voorzitterschap van invloed zijn vooral in organisatorische zin zoals de Europese topberaadslagingen regelen.
Het logo van het Roemeense EU voorzitterschap is ontworpen door  Ioan Nicolae Dobrinescu, een 14 jarige leerling van een middelbare school in Boekarest. Zijn motivering voor de creatie van een Dacische wolf is: “Ik deed het met heel mijn hart. Voor mij moet de Europese Unie zeker zijn van zichzelf, sterk. Ja, zoals een wolf. Een wolf – zoals we leerden in de geschiedenisles – maakt deel uit van alle Europese culturen. We hebben ook op school geleerd dat Roemenië de grootste wolvenpopulatie van Europa herbergt. Ik ben blij dat we de natuur beschermen. Ik denk dat we Europa dat moeten vertellen, “benadrukte hij.
Dat dus in 2019 de wereldwijde focus op Roemenië is gericht, behoeft geen nadere uitleg. Het land zal in ieder geval meer bekendheid krijgen en  dat lijkt ons geen overbodige luxe. Vooral politici zullen zich gedwongen voelen om zich meer kennis eigen te maken van het land en zijn geschiedenis en cultuur.Zij kunnen niet meer volstaan met een dossier van krantenknipsels, waarin teveel opinie’s zijn opgenomen en te weinig feitelijke informatie. De tot op heden verschenen EU rapportages zijn nogal onevenwichtig opgesteld .Overigens zal het bedrijfsleven de toon aangeven want in het algemeen gesteld zijn de economische relaties richtinggevend. Dus een zekere alertheid bij het Nederlands bedrijfsleven zal de DRN graag ondersteunen.

Roemenië klaar voor voorzitterschap Europese Unie

Dank zij de enorme inspanningen van met name de jonge (33) Roemeense Minister Victor Negrescu van Europese Zaken heeft het land alle voorbereidingen genomen om per 1 januari a.s. het roulerend  voorzitterschap van de Europese Unie over te nemen. Naast een continuering van het vigerend beleid van de EU en de eigen accenten die Roemenië aanbrengt, wordt het voorzitterschap extra verzwaard door de Brexitdatum op 29 maart 2019 en de Europese parlementsverkiezingen die in de periode van 23 t/m 26 mei 2019 zullen plaatsvinden. In 2019 komen er veel topfuncties vrij in de Europese Unie. Zo worden er naast verkiezingen voor het Europees Parlement een nieuwe Europese Commissie  benoemd. Ook lopen de mandaten van de huidige voorzitters van de Europese Raad , de Europese Centrale Bank  en de eurogroep af. Deze extra data c.q. gebeurtenissen hebben uiteraard een verzwarende taak op het EU voorzitterschap. Uiteraard zal het bedrijfsleven door de focus op Roemenië daarvan de vruchten plukken.

Voor wie de ontwikkelingen wil blijven volgen verwijzen wij naar de website www.romania2019.eu/en/

Roemeens bedrijfsleven en Nationale Bank bekritiseren loonstijging en minimumloon

De Roemeense Businessmen’s Association of Romania(AOAR)  zegt dat de loonsverhogingen in openbaar bestuur, gezondheid en onderwijs, zonder te voldoen aan de prestatiecriteria, niet hebben geleid tot een verbetering van de dienstverlening aan bedrijven en burgers.
AOAR heeft de aandacht gevestigd op het feit dat de beslissingen om de lonen te verhogen zonder de herziening van het relevante juridische kader, in veel gevallen tegenstrijdig (frequente wijzigingen of handhaving over onrealistische  voorwaarden) hun doel van openbaar belang niet zullen bereiken. AOAR keurt het gebrek aan politieke wil met betrekking tot de automatisering van openbare diensten met name af, in tegenstelling tot de verklaringen en toezeggingen, die herhaaldelijk door alle politieke besluitvormers zijn opgeëist. Het gevolg van een gebrek aan automatisering voor openbare en lokale diensten is een hogere druk voor het verhogen van het aantal werknemers (meer dan 15.000 nieuwe werknemers in de publieke sector, in 2017).De AOAR  constateert met spijt dat het bestuursprogramma met betrekking tot de verbetering van de relatie tussen overheid en bedrijfsleven en omgeving slechts een loze verkiezingsbelofte is. Alle beslissingen die door de opeenvolgende regeringen na 1 januari 2017 zijn genomen, hebben de bedrijven aan strenge controles onderworpen, waardoor het vertrouwen en de prestaties van de sociaal-economische omgeving zijn aangetast. Het gevaar van het negeren, door de politieke besluitvormers, van de fundamentele verzoeken van de zakelijke omgeving, heeft geleid tot een aanzienlijke verlaging van de investeringen, tot versterking van de spanningen op de arbeidsmarkt en tot de vertraging van de economische groei, “aldus de AOAR. Tevens betoogt de AOAR dat de aankondiging van verhoging van het minimumloon, vanaf 1 november, vóór 1 januari 2019, een populistisch, willekeurig besluit is dat gevolgen zal hebben voor de particuliere sector, met name de verwerkende industrie.
De President van de Roemeense Nationale Bank Mugur Isarescu waarschuwt dat loonsverhogingen moeten worden gekoppeld aan een productiviteitsstijging. Bovendien zullen loonstijgingen op basis van marktwerking worden bepaald en niet door politici. Om een ​​solide economie te hebben, is het belangrijk om een ​​perspectief te behouden om coherente politieke hervormingen door te voeren. Roemenië heeft stabiele economische convergentie nodig. Het is de enige manier om onze bestemming te bereiken, “zei Mugur Isărescu.

Romanian Business Day op 22 november in Stadion De Galgenwaard in Utrecht

Op donderdag 22 november a.s. zal het inmiddels welom bekende event van de Romanian Business Day in Stadion De Galgenwaard worden georganiseerd. Na de vakantieperiode zullen nadere informaties volgen. Zoals gebruikelijk zal het een co-productie van de ING Bank zijn en het Dutch Romanian Network c.q. Romanian Netherlands Chamber of Commerce. Voor de sponsoren en leden zijn er mogelijkheden om kosteloos exposure te generen en onder andere om deze reden maken wij vroegtijdig de datum bekend. Gelet op de vakantieperiode zullen wij deze uiteraard herhalen.

Roemeense media: Damen Shipyards Group favoriet

Gaat The Three Seas Initiative de Europese agenda beïnvloeden?

Het Driezeeëninitiatief is een forum van twaalf EU-lidstaten langs of nabij de Oostzee, de Zwarte Zee en de Adriatische Zee, met als doel de onderlinge dialoog te bevorderen omtrent diverse gemeenschappelijke kwesties die de betrokken landen aangaan.

De leden zijn Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovakije en Slovenië. Polen en Kroatië gaven in 2015 de aanzet tot het oprichten van dit forum. De omvang van de TSI landen van 28% van het EU grondgebied en 22% van de bevolking van de EU lidstaten mag zeker substantieel c.q. beduidend worden genoemd, in schril contrast met het gegeven dat zij slechts 10% van het Bruto Binnenlands Product(BBP) vertegenwoordigen.
Topmeetings met belangstelling uit China, Verenigde Staten, Duitsland en Europese Commissie
Een eerste tweedaagse top vond plaats in Dubrovnik op 25 en 26 augustus 2016, waar ook een hooggeplaatste vertegenwoordiger van het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken Liu Haixing als gastspreker een voordracht gaf over de Nieuwe Zijderoute. Er werd overeengekomen om de economische samenwerking te versterken, in het bijzonder op gebied van digitalisering,energie,transport en infrastructuur.
De top in 2017 werd gehouden in Warschau op 6 en 7 juli en werd ook bijgewoond door de Amerikaanse president Donald Trump, die verklaarde dat de Verenigde Staten het initiatief voluit steunen en zij zichzelf als partner zien van het Three Seas Initiative.
Roemeense top in Boekarest
Medio september jl.(2018)vond de derde top plaats in Roemenië, waarbij de thema’s handel, energie, infrastructuur en politieke samenwerking waren.Op deze top waren aanwezig de President van de Europese Commissie Jean Claude Juncker, de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas en Rick Perry de Amerikaanse Minister van Energie. De Duitse Minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat zijn land een partnership wil aangaan met The Three Seas Initiative vooral om de Duitse zakelijke belangen met de landen die deel uitmaken van het forum, zeker te stellen. Daarbij moet worden aangetekend dat de Bondskanselier Angela Merkel haar bedenkingen heeft geuit tegen voornoemde initiatief wat zij ziet als een upgrade van de Visegradlanden(Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije)waarvan de twee eerstgenoemde niet bepaald de meest Europees gezinde lidstaten van de EU genoemd mogen worden in de zin dat zij wel aanspraak maken op de Europese fondsen, maar zich niet aan de spelregels willen houden.
Daarentegen erkent Jean Claude Juncker, het Three Seas Initiative, als een constructieve bijdrage aan de regionale ontwikkeling wat leidt tot een grotere cohesie van de Europese Unie als geheel.
Politiek signaal?
In de politieke zin van het woord werd er ook gesproken over een tegenwicht vormen tegen de groeiende invloed van Rusland en China, maar ook tegen de as Duitsland-Frankrijk, het Europa van verschillende snelheden en de houding van West-Europese lidstaten ten opzichte van de landen van The Three Seas Initiative, waardoor weerstanden zijn ontstaan en zij zich niet als gelijkwaardige partners behandeld voelen. De Europese Commissie zal zijn houding moeten wijzigen; zij moeten niet tegenover de lidstaten in Centraal-en Oost-Europa gaan staan, maar er naast.Hun patriachale houding bevordert een ongewenste polarisatie die een negatieve invloed heeft op de Europese samenwerking.Voorts bleek uit een steekproef gehouden onder Europarlementariërs en Nederlandse parlementsleden dat vooral bij de jongere generatie de kennis over Roemenië voor verbetering vatbaar te zijn. Het gevolg daarvan is dat er een zeer eenzijdige beeldvorming is ontstaan die op gespannen voet staat met de realiteit.
Vergroting economische invloed
Tijdens de top in Boekarest werd een TSI Netwerk van Kamers van Koophandel opgericht en werd er een intentieverklaring met betrekking tot de oprichting van het Three Seas Investment Fund ondertekend.
Gelet op het concrete plan van aanpak voor de komende jaren van de TSI landen dat vooral gericht is op een economische versnelling van de regio zal het zeker de Europese agenda gaan beïnvloeden en verdient het de aanbeveling de ontwikkelingen te volgen.De vierde top zal in 2019 in Slovenië plaatsvinden.

Voor meer informatie: www.three-seas.eu