De DRN heeft onlangs haar advieskracht vergroot door een aantal ondernemers bereid te hebben gevonden in de Raad van Advies  zitting te nemen en deze Raad zal in de naaste toekomst nog worden uitgebreid. Daar naast zijn een aantal bedrijven die via een Comité van Aanbeveling  hun goede naam aan de DRN willen verbinden. Uiteindelijk zal het de dienstverlening aan de leden en de sponsoren van de DRN ten goede komen.

Wij verwijzen u voor nadere informatie naar de pagina Comité van Aanbeveling.
Voorts wordt de komende maanden stevig onderhandeld met diverse partijen om de leden bepaalde voordelen te kunnen bieden. Omstreeks medio oktober gaat een delegatie van het DRN bestuur naar Boekarest om aldaar de banden te verstevigen en zo mogelijk uit te breiden c.q. te stroomlijnen .

  • Het verdient derhalve de aanbeveling om het lidmaatschap van de DRN te overwegen, want bepaalde voordelen zijn alleen voor leden en/of sponsoren van toepassing. Als tijdelijke actie geldt voor nieuwe leden, als deze zich voor 1 november a.s. aanmelden dat zij pas per januari 2019 contributie plichtig zijn.