About Ron Schutte

This author has not yet filled in any details.
So far Ron Schutte has created 22 blog entries.

Minder volume en flinke verschuiving in transport en logistiek

Grote onzekerheid door Coronavirus

In dit vooruitzicht zijn we uitgegaan van de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de economie uit het ING basisscenario. Tegelijkertijd zijn de onzekerheden groot en zijn er ook scenario’s denkbaar waarin de economie sterker krimpt. De onzekerheidsmarge rondom de ramingen in dit bericht is daardoor ook groter dan gebruikelijk.

  • De coronacrisis zorgt voor een verwachte volumedaling van zo’n 13,5% in transport en logistiek. Exclusief personenvervoer is de verwachte krimp met 4,5% veel minder groot. In 2021 volgt er gedeeltelijk herstel.
  • Door de schokwerking en omzetverschuiving is het aantal negatieve èn positieve uitschieters tussen, maar ook binnen deelsectoren groter dan normaal.
  • De internationale logistiek heeft relatief meer last van corona, bedrijven actief in E-commerce (E-fulfilment) profiteren structureel van de coronacrisis.

Corona raakt transportsector vooral in het personenvervoer

De transport- en logistieksector heeft dit jaar flink last van de coronacrisis. Kenmerkend is daarbij dat het personenvervoer veel harder getroffen wordt dan het goederenvervoer. Dit is vooral terug te zien in de luchtvaart en cruisevaart waar het aantal reizigers door reisbeperkingen en terughoudendheid is ingestort. Thuiswerken en OV-mijden zorgen er daarnaast ook voor dat het personenvervoer over de weg en op het spoor totaal met naar verwachting zo’n 35% terugvalt. Dit blijkt ook uit het gebruik van de NOW-regeling door KLM, NS en OV-bedrijven als Connexxion en Arriva. Inclusief personenvervoer krimpt het volume in 2020 naar verwachting met 13,5%. Herstel zet in, maar zal in het personenvervoer meerdere jaren gaan duren.

Volumedaling èn logistieke herschikking in het goederenvervoer

Het grootste deel van de bedrijven in transport en logistiek is actief in het goederenvervoer, dat ook ruim tweederde van de omzet genereert. De coronaschok startte hier met de verstoring van toeleveringsketens en (plotselinge) vraaguitval kwam daar bovenop. Consumenten pasten daarnaast ook hun consumptiepatronen aan. Anders dan in het personenvervoer is de terugval echter minder groot dan verwacht. Per saldo daalt het volume met 4,5%, al zijn de uitslagen door verschuivingen tussen goederenstromen en modaliteiten op bedrijfsniveau groot.

Luchtvaart krimpt in 2020 het meest, koeriers profiteren van groeisprong e-commerce

Het vervoer door de lucht krimpt door de grote invloed van het personenvervoer verreweg het meest, gevolgd door de scheepvaart. Het overwegend binnenlands georiënteerde wegvervoer krimpt minder omdat de Nederlandse economie nog relatief goed overeind blijft. Post- en koeriersbedrijven profiteren van de impuls voor e-commerce en dat geldt ook voor logistiek dienstverleners die hierin actief zijn. Gunstig voor deze groep is ook dat opslagtanks en warehouses door de marktomstandigheden en hogere buffervoorraden goed gevuld zijn.

Terugkeer optimisme onder bedrijven geeft vertrouwen voor 2021

In 2021 zet het herstel in transport en logistiek door, maar doordat de economie nog niet helemaal terugveert, blijft het volume lager dan in 2019. Opvallend is dat het ondernemersvertrouwen een V-beweging heeft gemaakt en veel bedrijven opgelucht lijken. Dit sluit aan bij stijgende lijn van vervoersbewegingen tussen april en augustus. Wel zal het einde van de overheidssteun nog impact hebben en volgen er ook bij opdrachtgevers nog faillissementen. Voor de internationale logistiek blijft de handelsoorlog en de toekomstige relatie met het VK naast het virus een onzekere factor.

Luchtvaart in ongekende turbulentie, vracht beweegt mee

De luchtvaart behoort tot de hardst geraakte sectoren van de coronacrisis. Passagiers en vracht gaan ook vaak samen op. Met een normaal vrachtaandeel van 46% in passagiersvliegtuigen (Schiphol 2019) ontstond er een groot capaciteitstekort en stegen de tarieven tijdelijk een factor 4 tot 5. Met versoepeling van de slotregels verdubbelde de inzet van vrachtvliegtuigen, maar doordat nog lang niet alle intercontinentale vluchten hervat zijn, houdt de capaciteitsdruk aan en blijven de prijzen hoger dan normaal. Verladers wijken soms uit naar zeevracht, maar in een tijd van verandering is snelheid ook belangrijk.

E-Logistiek maakt met de coronacrisis een groeisprong

Na jaren van dubbelcijferige groei heeft de coronacrisis de groei van e-commerce verder  versneld. Naar verwachting leidt dit ook structureel tot hogere online-verkopen. Zo steeg de omzet van Nederlandse webwinkels in het tweede kwartaal met 45% en vervoerde PostNL 25% meer pakketten. In buurlanden is deze beweging ook te zien. Terwijl de winkeldistributie onder druk staat, verschuiven er activiteiten van de winkel naar het warehouse en profiteren logistieke bedrijven in E-fulfilment en pakketvervoer. Dit gaat ook vaker om grotere leveringen aan huis. Als webwinkels meer gaan uitbesteden kunnen logistiek dienstverleners daarvan profiteren.

Lange termijn gevolgen van coronacrisis

De gevolgen van de coronacrisis zullen naar verwachting ook in 2022 en 2023 nog voelbaar zijn. Hieronder staan twee mogelijke toekomstrichtingen voor de ontwikkelingen op vier gebieden voor de bouwsector. In het positieve lange termijn scenario komt het virus onder controle en trekt de economie weer aan en in het pessimistische scenario blijft het virus langere tijd bij ons en blijft de economie langere tijd in recessie.

Helaas zijn thans geen exacte cijfers van Roemenië beschikbaar. Roemenië is relatief harder getroffen dan Nederland omdat daar een strenge lockdown is geweest waardoor ook veel retailers hun deuren hebben moeten sluiten. Aangezien dat een groot volume is op de relatief kleinere markt heeft dat een grote impact gehad op het volume en dus op de omzet en resultaten van de logistieke sector in Roemenië.
Voor het volledige overzicht, dus inclusief de aparte deelonderzoeken Wegtransport en Scheepvaart te raadplegen kunt hier klikken.

Controversiële wetswijziging Verkrijging van Landbouwgronden door Buitenlanders

Onlangs is een wetsvoorstel aangenomen met een sterk nationalistisch karakter en dat op irrationele gronden is gebaseerd. Kortweg komt deze aanscherping van de wet erop neer dat de aankoop van landbouwgronden door buitenlanders drastisch wordt beperkt.

Politici beweren dat de aankoop van gronden gevoelig ligt, maar nadat wij een aantal  Roemeense agrariërs hebben geraadpleegd wordt vaak het zelfde inmiddels gevleugelde antwoord gegeven “dat zij(politici) de grond niet aan buitenlanders willen verkopen, want zij(politici) stelen het liever zelf”.
Een niet onbelangrijk aspect is dat het strijdig is met de Europese regelgeving, te weten: Vrijheid van Vestiging en Vrij verkeer Kapitaal(waartoe ook landbouwgronden behoren-Uitspraak Europese Hof van Justitie). Dus het opstarten van een zogenoemde inbreukprocedure is gerechtvaardigd. Op dit moment wordt er nog niet zwaar aan getild dat de Europese Commissie een dergelijke procedure zal opstarten en daarbij wordt gerefereerd aan Frankrijk en Hongarije die ook een dergelijke nationalistische aanscherping van de wet hebben ingevoerd, waarop de Europese Commissie(EC) nog niet heeft geacteerd.

Echter het belang van een zaak wordt meegewogen en die hoog op hun prioriteitenlijst staan, zijn onder andere wetten die bewust bedrijven uit andere landen discrimineren en daardoor de interne markt verstoren. Zoals bekend mag worden veronderstelt is de nationale wetgeving ondergeschikt aan de Europese wetgeving in zaken zoals onderhavige wetgeving.

Omdat de wetgeving pas medio oktober a.s. van kracht wordt, zal het nog moeten “indalen” bij alle betrokkenen en zullen Roemeense belanghebbenden ontdekken dat er voor hun ook nadelen aan deze wet verbonden zijn. Echter omdat de wet qua inhoud geen schoonheidsprijs verdient, mag worden verwacht dat de Roemeense en Nederlandse boeren een “creatieve legitieme omweg” zullen vinden die deze wetgeving omzeilt. Wij verwachten dus dat het laatste hierover nog niet gesproken is.

EU Lidstaten maken een ratjetoe van de reisbeperkingen

Wij herhalen onze waarschuwing dat de invoering van de kleurencodes per land of regio niet werken als iedere EU lidstaat er zijn eigen interpretatie aan geeft en er geen onderlinge afstemming is.

De Europese Commissie heeft onlangs gewaarschuwd voor de extra economische schade die nu ontstaat door het vrije verkeer van personen ernstig te belemmeren. Zij dringen aan op een centrale afstemming via de Europese Commissie, want alom dringen de burgers van de Europese Unie erop aan dat er duidelijkheid komt, want de individuele lidstaten zijn alle in gebreke gebleven. De DRN pleit er voor om aan deze chaos snel een einde te maken! En dat geldt ook voor de regionale aanpak per land!
Op dit moment kunnen wij Nederlanders aanraden om de website www.nederlandwereldwijd.nl te raadplegen en voor de Roemenen gelden de informatiebronnen http://www.mae.ro/node/51932  http://haga.mae.ro  https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro en www.mae.ro .
Roemeense burgers die naar het buitenland reizen, beschikken over de toepassing “Veilig reizen” (http://www.mae.ro/app_cs), die informatie en reistips biedt. Voornoemde websites zijn de enige informatiedragers die up-to-date zijn.

DRN verwelkomt NBI International uit Eindhoven

NBI International is van mening dat de vraag naar natuurlijke extracten en tincturen sinds jaren snel stijgend is. In de cosmetische en de voedselsector, maar zeker ook meer en meer in de  kruidengeneeskunde en therapieën.

Ook is een voorzichtige integratie van natuurgeneeskunde ofwel naturopathie(dus niet te verwarren met homeopathie) en daarmee verwante orthomoleculaire geneeskunde  in de nationale gezondheidsinstituten te merken. Dat geldt ook voor de farmaceutische industrieën.
Zij denken dat Roemenië kansrijke gebieden heeft om te komen tot een exploitatie waar agrarische telers, groothandel en (extractie)-industrie samenkomen.
Het beste voorbeeld is https://biosfeer-groede.com/ .
De teelt is gebaseerd op de inheemse gewassen (ook verdwenen gewassen) en men richt zich vooral op medicinale en aromatische planten.

Voor nadere informatie: www.nbi-international.com

Transalpina:Van de Romeinen tot de Koninklijke familie

Het Noorden van het district Gorj is een schitterend gebied dat om  onbekende redenen toeristisch gezien nog nauwelijks bekend is en slechts door Roemenen wordt bezocht.
  Het toeristisch vertrekpunt is de gemeente Novaci omringd door de dorpen Radoși(Crasna) en Baia de Fier. Wandelend door Crasna ontdek je aan een smalle landweg gelegen een gloednieuwe productiehal aan waar de eigennaresse een Vlaamse pianolerares(Marie Carels) is, die de befaamde Belgisch(suikervrije) bonbons en pralines produceert maar dan met de toevoeging van de lokale kruiden en deze ook exporteert. Uiteraard ook  aldaar direct verkrijgbaar Merkbaar is dat deze omgeving de laatste jaren een steeds een grotere bekendheid krijgt en in beide voornoemde dorpen gelegen op de zuidelijke hellingen van Munții Parângului(deel van de Zuidelijke Karpaten) worden thans hotels gebouwd zoals een Spa Hotel in Baia de Fier en ook in Radoși(Crasna) is pas een nieuw hotel geopend.Hoewel nergens aangeduid worden er tal van activiteiten aangeboden zoals wildwaterrafting en alpinisme,en treft men er zeer schilderachtige kloosters aan en zijn in rotsen bevindende grotten van zeer oude datum te ontdekken.
Wel bekend is dat in Novaci de hoogste bergweg(2145 m)van Roemenië begint die zich dwars door de Karpaten naar het Noordelijk gelegen(133 km) Sebeș slingert. Het uitzicht is zonder overdrijving spectaculair te noemen omdat de weg die vele namen heeft, zoals Transalpina, Duivelspad, King’s Highway, zich grotendeels boven de boomgrens bevindt. Landelijke bekendheid heeft ook het nieuwe wintersportresort Rânca gelegen op 1600 mtr hoogte aan de Transalpina en op slechts 18 km van de centrale plaats Novaci. De weg is wegens sneeuwval alleen geopend van 1 juli tot 1 november, behoudens het traject van Novaci naar Rânca dat sneeuwvrij wordt gehouden. Koning Carol II nam deze spectaculaire weg in 1938 in gebruik. Bekend als de King’s Road, werd Transalpina gezien als een strategische militaire route die de verplaatsing van legertroepen tussen regio’s zou kunnen vergemakkelijken.

De route van de weg volgt het oude pad dat wordt gebruikt door herders die van de ene provincie naar de andere zijn overgestoken in het Parân-gebergte. Vanwege het abrupte en hooggelegen landschap kreeg deze route een angstaanjagende naam, het Duivelspad.

NB Zo nu en dan nemen wij een toeristisch bericht op omdat toerisme een volwaardige economische sector is en het nuttig is dat iedere Nederlandse ondernemer die in Roemenië zaken doet het land beter leert kennen. Dat noemen ze het nuttige met het aangename verenigen en het grootste deel van wat hierboven beschreven wordt, zult u in geen reisgids aantreffen. Overigens liggen hier nog kansen voor investeerders uit de toeristische sector.

Roemenië houdt van varkens, varkensboeren en varkensvlees

Op 30 juli jl. werd op initiatief van een aantal leden(onder andere Pieter Helfferich en Reinder Schaap) van de DRN Task Force Agri & Food een webinar georganiseerd. Aanleiding daarvoor is de huidige situatie in de Nederlandse varkenssector, waarbij ook de sanering van een groot aantal varkenshouders een rol speelt en over de kansen en bedreigingen die de Roemeense  varkenssector aan de Nederlandse varkenshouders biedt. Uiteraard speelt de gehele varkensketen daarbij een rol, zoals de fokkerij, vermeerderingsbedrijven, stallenbouw en inrichting, voersystemen, dierengeneesmiddelen, slachtsystemen, koelhuizen, etcetera. Zij lieten zich daarbij bijstaan door deskundigen die al ruime Roemeense praktijkervaring zoals Sven van Genuchten(stallenbouw), Heinz Derksen(varkenshouder) en Adrian Balacan(varkenshouder en producent veevoer).

Toekomstperspectief
De saneringsronde is nog niet geheel afgerond en “de stoppers” zijn zich aan het oriënteren over hun professionele toekomst en daarbij spelen tal  van(soms persoonsgebonden) factoren een rol, zoals onder andere fiscale factoren maar ook het gegeven om elders hun bedrijf voort te zetten.

Het geldt niet alleen voor de “stoppers” maar ook voor anderen uit deze sector, want dat de sanering de toekomst van de sector in Nederland zeker stelt is allerminst het geval. Vandaar dat wij voor de gehele varkensketen een platform willen bieden.

Waarom Roemenië?

  • De officiële varkensvlees consumptie in Roemenië is 30 kg per persoon, maar gezien het feit dat 45 % van de productie geschied in zogenoemde niet geregistreerde “backyardfarming” ligt dit getal nog een flink stuk hoger.
  • De productie heeft geen gelijke tred gehouden met de consumptie; enerzijds is na de omwenteling de grootschalige productie ingestort maar daarna is door de sterke EU concurrentie de productie verder terug gelopen terwijl door de sterke economische groei van de afgelopen jaren de consumptie juist toenam.
    Daar komen dan de perikelen van de Afrikaanse varkenspest nog bij. De zelfvoorzieningsgraad ligt maar net boven de 60 %. Terwijl het land gezien zijn graan areaal en behoefte aan dierlijke mest eigenlijke een forse export potentie heeft. Niet voor niets nam China enkele jaren geleden het grootste varkensbedrijf ( Smithfield Romania) over.
  • Ook de productie van biggen is sterk achtergebleven bij de behoefte; er worden jaarlijkse meer dan 1 miljoen biggen geïmporteerd uit Duitsland , Nederland en Hongarije. In deze subsector liggen er met name voor de vermeerderaars aantrekkelijke perspectieven.

Kortom er zijn in Roemenië interessante perspectieven voor de varkenshouderij en dus ook voor de professionele Nederlandse varkensproducenten. Dus als het Covid-19 virus het toelaat zal over enkele maanden een oriëntatiereis naar Roemenië worden georganiseerd.

Last but not least

Uiteraard heeft ieder land zijn eigen opvatting over het begrip “zaken doen”en dat geldt dus ook voor Roemenië en daarvan (vooraf) kennis te nemen kan een starter in het land veel tijd en geld besparen. En juist daarom is in 2007 een netwerk opgericht, waarbij de ene ondernemer zijn/haar ervaringen met de ander deelt en zij elkaar de weg wijzen.
Zo,n netwerk is het Dutch Romanian Network die gezien de toenemende belangstelling voor de agrarische sector een speciale Task Force Agri & Food opgericht. Voor nadere informatie: info@agriprogress,nl

Nieuwe kansen voor gesaneerde varkenshouders in Roemenië

Roemenië was tot de ‘wende ‘ een belangrijke producent van varkensvlees. Na ‘89 is de productie ingestort en tot op heden niet terug gekomen op het oude productie niveau. Roemenië consumeert ongeveer 30 kg per hoofd per jaar dat is 53 % van de vlees consumptie;  de zelfvoorzieningsgraad was de afgelopen 10 jaar 60-72 %.
In de omvangrijke graanteelt is grote behoefte aan dierlijke mest. Van de benodigde biggen voor de mesterij wordt een omvangrijk deel geïmporteerd; dit zou met name kansen voor de Nederlandse varkenshouders die uitgekocht worden, kunnen bieden.
Want in Nederland staat de varkenshouderij onder grote druk vanwege milieu problemen. Er is net een saneringsronde geweest ( subsidieregeling sanering varkenshouderij) waarvoor € 455 mln. beschikbaar is gesteld. 407 varkenshouderijen met in totaal 900.000 varkens zijn goedgekeurd voor deze ronde; nog 95 zitten inde wachtkamer. Het betreft onder meer 133 vermeerderingsbedrijven en 176 vleesvarken producenten.
De aangemelde bedrijven liggen met name in Brabant en Limburg:  802.000 varkens; het restant 108.000 bevindt zich in Gelderland, Utrecht en Overijssel.
Als de uitgekochte bedrijven hun bedrijf beëindigen moeten ze afrekenen met de fiscus maar bij voortzetting van het bedrijf in bijvoorbeeld Roemenië hoeft dit niet. Wel wordt er dan een zogenoemde conserverende heffing opgelegd over de virtuele boekwinst dit is volgens een wet van 2015 ( conserverende heffing bij emigratie). Echter dat hoeft geen beletsel te zijn en wij geven dat in een apart bericht in deze nieuwsbrief aan.
Uit het voorgaande volgt logischerwijs dat het van invloed is op de gehele keten van de varkenssector, dus er ook kansen ontstaan en deels al in ontwikkeling zijn voor de fokkerij, vermeerderingsbedrijven, stallenbouw en inrichting, voersystemen, dierengeneesmiddelen, slachtsystemen, koelhuizen, etcetera.
Uiteraard is het ook nuttig om kennis te nemen van het onderzoek van de Landbouwuniversiteit Wageningen “Kansen voor commerciële varkensproductie in Roemenië” dat wij onlangs publiceerden op onze website, zie https://www.dutchromaniannetwork.nl/publicaties-2/
Kortom, het is het overwegen waard om eens over de grens te gaan kijken en daarbij een land te kiezen waar ruime mogelijkheden zijn en zo’n land is Roemenië!
Bron: Reinder Schaap, voorzitter DRN Task Force Agri & Food Romania en voormalige landbouwraad van Roemenië.
Voor nadere informatie: info@agriprogress.nl

Steven van Rijswijk nieuwe topman ING

ING heeft Steven van Rijswijk benoemd tot de nieuwe topman. Op dit moment is hij de eindverantwoordelijke voor risico-inschattingen binnen het bestuur van de financieel dienstverlener.
Van Rijswijk volgt Ralph Hamers op, van wie eerder dit jaar bekend werd dat hij topman wordt van de Zwitserse bank UBS.
Met Steven van Rijswijk kiest ING wederom iemand die het bedrijf al lange tijd van binnenuit kent. De Nederlander is al sinds 1995 in dienst bij de bank, waar hij onder andere werkte voor de afdelingen voor fusies en overnames en kapitaalmarkten. In 2017 werd hij benoemd tot lid van het ING-bestuur.

Het financiële concern prijst Steven van Rijswijk om zijn belangrijke bijdrage aan het versterken van de zogeheten poortwachtersfunctie van ING. Die functie, waarbij banken worden geacht op te treden tegen verdachte geldstromen, kwam in 2018 onder vuur te liggen. ING trof een schikking met het Openbaar Ministerie van 775 miljoen euro wegens tekortkomingen bij het tegengaan van witwassen.
Het bestuur van de DRN feliciteert Steven van Rijswijk met zijn benoeming en spreekt het vertrouwen uit dat de goede samenwerking tussen ING en DRN zal worden gecontinueerd!

Herstel vertrouwen in Roemeense economie

Het vertrouwen in de Roemeense economie blijft zich herstellen na de ineenstorting tijdens de pandemie. Sterk rendement in bouw en industrie . Het vertrouwen van de bevolking en bedrijven in de economie bleef zich herstellen in juni, nadat de ineenstorting zich voordeed tegen de achtergrond van de pandemie en de daarmee verband houdende  beperkingen. Bouw en industrie leverden het snelste rendement op.
Volgens door de Europese Commissie gepubliceerde gegevens voor juni steeg de ESI (Economic Sentiment Indicator), die het vertrouwen in de economie meet, van 68,5 punten in de voorgaande maand naar 77,2 punten. De indicator heeft zich tot dusver hersteld van ongeveer een derde van de daling die in maart en april werd opgetekend, merken analisten van BCR(Banca Comercială Română onderdeel van Oostenrijkse Erste Group) op.  In april daalde de indicator tot een dieptepunt van 18,3 jaar op 65,3 punten te midden van door autoriteiten opgelegde beperkingen in het kader van de Covid-19-  pandemie. Destijds kende ESI de grootste daling sinds 1992, met de sterkste impact in de industrie, diensten en handel. ESI is een samengestelde index, gebaseerd op een enquête, die de perceptie van marktdeelnemers en de bevolking laat zien over de huidige toestand van de economie, evenals verwachtingen voor toekomstige ontwikkelingen. In de bouwsector werd in juni het sterkste rendement behaald (+12,9 punten). Ook werd een aanzienlijk herstel opgetekend in de sector (+7,6 punten).
De productiesector in Roemenië profiteert van de integratie in Europese waardeketens, waar buitengewone fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen zouden kunnen leiden tot een relatief snel herstel. Het onderdeel van de productieverwachtingen lag zeer dicht bij het crisisgemiddelde van vóór Covid-19. De activiteit in de bouwsector is de afgelopen maanden voortgezet, mede dankzij de toename van openbare investeringen in infrastructuur “, blijkt uit een nota van het BHG. De Employment Expectations Indicator (EEI) is in juni gestegen naar 91 punten, van 76,2 punten in mei en 57,9 punten in april. De indicator is de afgelopen twee maanden hersteld, ongeveer tweederde van de daling in maart en april. Zowel ESI als EEI blijven voorlopig onder het langjarig gemiddelde van 100 punten.

Vliegverbindingen Amsterdam(en Eindhoven)-Boekarest v.v. grotendeels weer operationeel

Onderstaand geven wij de meest actuele herstelde vliegverbindingen van      Tarom, KLM(Amsterdam) en Wizzair(Eindhoven). Met nadruk verzoeken wij u een aantal dagen voor vertrek bij de maatschappij zich te vergewissen of zich een onverhoopte wijziging zich heeft voorgedaan.


De Roemeense quarantaine regeling of de latere aanpassing van zelfisolatie verdient daarbij de aandacht. Wij sluiten niet uit dat deze binnen het tijdbestek van een maand worden opgeheven. Voor vluchttijden, tarieven en reservering verwijzen wij u naar de websites van de betreffende maatschappijen. Let wel: de onderstaande vluchten worden pas na 16 juni a.s. van kracht, alsmede aanvullende voorwaarden en zoals altijd: wijzigingen voorbehouden.

 Tarom
Periode van 17.6.2020 t/m 30.6.2020
Vlucht RO 362 – Vertrek van Amsterdam 11.40, Aankomst Boekarest 15.35(lokale tijd – 1 uur tijdsverschil)). Iedere Maandag, Woensdag,Vrijdag, Zaterdag en Zondag
Vlucht RO 361 – Vertrek van Boekarest 08.40, Aankomst Amsterdam 10.40
Vanaf 1.7.2020 reguliere dagelijkse vluchten(2 maal daags)
Vlucht RO 362 -Vertrek van Amsterdam 11.40 -Aankomst Boekarest 15.35
Vlucht RO 361 –Vertrek van Boekarest 08.40 – Aankomst Amsterdam 10.40
Vlucht RO 364 – Vertrek van Amsterdam 20.00 – Aankomst Amsterdam 23.45
Vlucht RO 363 – Vertrek van Boekarest 16.55 – Aankomst Amsterdam 18.55

KLM Airfrance
Periode van 17 juni 2020 t/m 3 juli 2020
Vlucht KL 1373 – Van Amsterdam naar Boekarest – Vertrek 09.00
Voor terugvluchten raadpleeg de website van de KLM Airfrance, dagelijkse vlucht

Periode vanaf 4 juli a.s. driemaal daagse vluchten, vertrektijden Amsterdam met bijbehorende vluchtnummers zijn KL 1373 09.30 – KL 1375 13.35 en KL 1379 20.55
Voor terugvluchtenraadpleeg de website van KLM Airfrance

Wizzair
Periode vanaf 22 juni a.s. 5 daagse(tot 22 juni 4 daagse) vluchten
Vluchten op zondagen, maandagen, woensdagen, donderdagen en vrijdagen
Voor vliegtijden en terugvluchten raadpleeg de website van Wizzair. Deze vliegt vanaf Eindhoven Airport naar Boekarest