Ehrbecker Schiefelbusch-newEs Elektro Romania is eén van de zes bedrijven die samen de itsme groep vormen. De bedrijven die onder de groep vallen zijn gevestigd in Nederland, Duitsland, Belgie, Spanje en Roemenie. Itsme bedrijven zijn trendsetters in het leveren van elektrotechnische en mechanische componenten en het geven van betrouwbaar advies

ES Elektro, de grootste zelfstandige elektrotechnische groothandel van Nederland, is marktleider in de toelevering van elektrotechnische componenten en bijbehorende diensten aan industriële eindgebruikers, (toeleveranciers van) machinebouwers en technische installateurs.

In Roemenie heeft ES Elektro sinds 2008 een vergelijkbare marktpositie opgebouwd. Vanuit het hoofdkantoor in Cluj-Napoca worden klanten door geheel Roemenie bediend, ondersteund door vestigingen in Timisoara en Boekarest. De verwachting is dat er vanaf 2017 8 regionale verkoopkantoren zijn. Op de 3 vestigingen in Roemenië vinden klanten 25 technische gesprekspartners, betrokken bij de processen van hun klant. Daar waar nodig worden zij ondersteund door hun collega’s uit Nederland.

Contactgegevens

ES Elektro Romania.
Blvd. Muncii 12,
400641 Cluj-napoca
Contactpersoon:
De heer R.de Graaf

Tel: +40 731 315201

Email: r.degraaf@eselektro.com
Website: www.eselektro.com

Het bedrijf onderscheidt zich vooral door klanten te voorzien van maatgesneden oplossingen in techniek en logistiek. Zo vereenvoudigen steeds meer klanten met het zeer efficiënte en volledig geautomatiseerde 2BIN systeem het beheer van materialen en de voorraad, waardoor besparingen tot 80% worden gerealiseerd. Ook kunnen klanten zich hierdoor beter toeleggen op hun kernactiviteiten. Daarnaast biedt het bedrijf klantspecifieke orderverwerking en flexibele logistiek vanuit het centrale centrum in Cluj-Napoca..

ES Elektro Romania ondersteunt innovatieve techniek. Vele industrieele klanten volgen jaarlijks opleidingen Industriële Automatisering bij het bedrijf. Twintig medewerkers bieden een deskundige Helpdesk en Consultancy bij ingebruikname en beheer van automatiseringssystemen voor fabriekstoepassingen.

Ehrbecker Schiefelbusch-newES Elektro Romania is one of the six companies which make up the itsme group. The companies covered by the group are located in Germany, Belgium, Netherlands, Spain and Romania. Itsme companies are trendsetters in providing electrical and mechanical components and giving reliable advice

ES Elektro, the largest independent electrical wholesaler of the Netherlands, is market leader in the supply of electrical components and associated services to industrial end users, machine builders and technical installers (suppliers).

In Romania ES Elektro has since 2008 a similar market position. From its headquarters in Cluj-Napoca, customers are served throughout Romania, supported by offices in Timisoara and Bucharest. It is expected that from 2017 8 regional sales offices will be in place. Industrial customers find in the 3 branches in Romania 25 technical partners, involved in the processes of their customer. Where necessary, they are supported by their colleagues from The Netherlands

The company distinguishes itself especially by supplying customers with tailor made solutions in engineering and logistics. An increasing number of customers simplify their material and stock management with the highly efficient and fully automated 2Bin system, realizing savings of up to 80%. An additional benefit is that customers can better focus on their core activities. Also, ES Elektro offers customer-specific order processing and flexible logistics from the central centre in Cluj-Napoca.

ES Elektro Romania supports innovative technology. Many industrial customers follow trainings in industrial automation at the company. Twenty staff members offer expert Help desk and Consultancy at commissioning and management of automation systems for industrial applications.

After the successful implementation of a strong partnership with Philips in The Netherlands (https://www.smartchoiceindustry.nl) and Germany, ES Elektro Romania is in the process of investigating if the solution ‘lighting technology’ can also be implemented on the Romanian market in close partnership with Philips Romania.