Frisian Investors B.V.

frisianinvestorsFrisian Investors is een onderneming die sinds 2008 landbouwgrond aankoopt in Roemenië en hiervoor extra certificaten uitgeeft aan belangstellenden vanaf minimaal €50.000. De landbouwgrond is erg versnipperd in Roemenië en Frisian Investors wil door middel van ruilverkaveling, doelgericht aankopen, verbetering van de kwaliteit van de landbouwgrond en het huren van extra grond komen tot grotere en meer vruchtbare percelen. Frisian Investors verwacht dat deze landbouwgrond in Roemenië over tien jaar verdubbeld is in prijs. Het management bezit momenteel 40% van de certificaten.

Contactgegevens

Frisian Investors B.V
Meekmawei 2,
9074 TJ Hallum
Contactpersoon:
De heer F.Schreiber
Tel.06-20013744
Email: f.schreiber@hccnet.nl
Website: www.frisianinvestors.nl