Mekelenkamp

Gespecialiseerd bedrijf in dak-en gevelbegroening. Binnen de stad is een begroeid dak een interessante optie voor het creëren van groene privé buitenruimte.
De meeste steden hebben een tekort aan openbare buitenruimte. De aanwezige buitenruimte sluit bovendien vaak niet aan op de wensen van binnenstadbewoners: namelijk privé groen. Begroeide daken zijn in Nederland daarom een steeds vaker voorkomend verschijnsel.

Contactgegevens

Hein Mekelenkamp
Zandspeur 81, 7711 HG Nieuwleusen

De heer A.Mekelenkamp
T+31 (0)529481926
M +31 (0)6 5341 3011
E info@mekelenkamp.nl
I www.mekelenkamp.nl

In 1995 werd ongeveer 70.000 m² beplanting op daken aangebracht (in Duitsland in hetzelfde jaar zelfs negen miljoen m².

Sindsdien is in beide landen de markt voor begroeide daken enorm gegroeid. Door de toenemende vraag naar woningen, parkeerplaatsen en kantoorcomplexen neemt de groene ruimte met name in de stad aanzienlijk af. Door het toepassen van begroeiing op daken wordt de ruimte in de stad meervoudig gebruikt.