Seacon Logistics

Seacon LogisticsSeacon Logistics opereert als een hoogwaardig ketenregisseur met een maritiem karakter in de logistieke dienstverlening (transport, opslag, overslag, distributie en logistiek) en met de hele wereld als werkterrein. Seacon Logistics ontleent haar toegevoegde waarde aan het inbrengen van ‘sophisticated’ oplossingen in het ketenmanagement, opererend vanuit Multimodale containerterminals. De klant staat centraal en de dienstverlening wordt daarop afgestemd.

Contactgegevens

Seacon Logistics
Newtonweg 23,
5928 PR Venlo
Contactpersoon:
De heer F.Colemont
Tel.077-3275751
Email: fcolemont@seaconlogistics.com
Website: www.seaconlogistics.com